Fa cent anys: reparacions, d’urgència, al Cementiri

Fa pocs dies us parlàvem d’unes inundacions que havien afectat, sobretot, als municipis de l’altra banda del Llobregat. En relació a la nostra vila, Sant Boi de Llobregat, tenim el testimoniatge de la força de l’aiguat en un dels apunts de la sessió, del 30 de setembre de 1913, de la Junta Administrativa del Cementiri.

     "Manifiesta el Sr. Presidente que el copioso aguacero que descargó en esta villa el dia 28 del actual, ocasionó importantes desperfectos en el Cementerio, consistentes, principalmente, en varios hundimientos de terreno y destrucción varios trozos de bordillo rústico, desperfectos que deben ser reparados con urgencia a fin de que el dia 1º de Noviembre próximo presente, el sagrado recinto, el buen aspecto de costumbre. Enterada la Junta y después de un cambio de impresiones acordó que los hundimientos sean arreglados, desde luego, por el sepulturero auxiliado por un peón, y en cuanto a las obras de albañilería y reposición de plantas, otorgar un voto de confianza á la Comisión de obras para que mande ejecutar las necesarias a fin de subsanar los aludidos desperfectos."

Cementiri

L’1 de novembre, Tots Sants, és una festa ancestral dedicada al record dels avantpassats difunts. El record es manifesta en la visita als cementiris, la menja de castanyes i l’elaboració de dolços com ara els panellets. Aquestes darreres dècades, amb el predomini d’ideologies urbanes per sobre de les rurals, la relació que la societat tenia amb la mort –i les seves litúrgies- ha canviat i, amb aquesta, també s’ha transformat la festa. Transformació que arriba, fins a la substitució, amb la introducció d’altres models festius, com ara el Halloween anglosaxó.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL