PASSEJADES (4) - EL PUIG DEL CASTELL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Adaptació del quart volum de les "PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGES" quadern publicat l'any 2000..


Autoria dels textos originals: MARIA-LLEDÓ BARREDA I CASANOVA.

Adaptació digital: CARLES SERRET I BERNÚS (2020).


Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Departament de Cultura. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020).


* * *

INTRODUCCIÓ


El barri antic de Sant Boi s'articula al voltant del turó del Castell formant una unitat geogràfica, però no sempre ha estat així; fins a mitjan segle XIX es trobava dividit en tres jurisdiccions de règim feudal: l'Alou, el Reial i la Pobla Arlovina.


L'objectiu d'aquesta passejada és conèixer les dues jurisdiccions que confluïen a l'antiga Plaça de l'Alou i està pensada perquè la puguin realitzar persones amb mobilitat reduïda. Les dues jurisdiccions són la del Reial, que depenia directament del rei i que estava dividida en dos barris: "el Reial" i "Sant Pere", i la jurisdicció de l'Alou, que depenia del senyor del senyor del castell.

Els terrenys que ocupaven els barris de Sant Pere i el Reial, havien pertangut a la jurisdicció del Castell i va ser Jaume I qui, per interessos polítics, cap al segle XIII, va començar a comprar terres i posar-les sota la seva tutela.

El barri de Sant Pere s'organitzà al voltant de l'ermita de Sant Pere i depenia del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. La població era dispersa, en petites cases de camp, masos i masies. En canvi, al barri del Reial, tenia un caire més urbà: el carrer del Pont era el principal i era travessat pel carrer de Sant Pere més Baix. La barriada de Sant Pere s'articulava amb el barri del Reial per tres carrers paral·lels: l'antic camí de Sant Pere, el carrer Sant Pere més Baix i el carrer Sant Pere més Alt.

L'Alou estava format per propietats lliures de gravàmens concedides per tal d'afavorir l'assentament de nous pobladors i pobladores a l'alta edat mitjana. Aquest barri depenia jurisdiccionalment del senyor feudal del Castell o "Casa del Puig".

PUNTS D'INTERÈS:
(Accediu a la informació des de les fites al plànol)

01 - Les termes romanes.
      (Vídeo divulgatiu sobre el seu funcionament)
02 - Can Torrents.

       (Recull de fotografies antigues de Can Torrents)
03 - L'antic Hospital.
04 - Casa de les Voltes / Mercadal.
05 - Carrer de l'Alou.
06 - Can Barraquer.
07 - Casal Parroquial.
08 - Carrer de la Pau.
09 - L'església parroquial.
10 - El camí de Sant Pere.
11 - Cal Nes.
12 - Villa Rosita.
13 - L'Ermita de Sant Pere i Can Tries.
14 - Can Massallera.


BIBLIOGRAFIA: Podeu saber més de la bibliografia local des d'aquí.

PASSEJADES (3) - L'ALOU I LA POBLA ARLOVINA

Adaptació del tercer volum de les "PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGES" quadern publicat l'any 2000..
Autoria dels textos originals: MARIA-LLEDÓ BARREDA I CASANOVA (2000).


Adaptació digital: CARLES SERRET I BERNÚS (2020).

Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Departament de Cultura. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020).

* * *

INTRODUCCIÓ


El barri antic de Sant Boi, actualment, s'articula al voltant del turó del Castell, formant una unitat geogràfica, però no sempre ha estat així; fins a mitjan segle passat es trobava dividit en tres jurisdiccions de règim feudal: L'Alou, El Reial i la Pobla Arlovina.

L'objectiu d'aquest itinerari es conèixer les jurisdiccions feudals de L'Alou i de la Pobla Arlovina.

L'Alou estava format per propietats lliures de gravàmens concedides per tal d'afavorir l'assentament de nous pobladors i pobladors i pobladores a l'alta edat mitjana. Aquest barri depenia jurisdiccionalment del senyor feudal del Castell o Casa del Puig.La Pobla Arlovina té els orígens en una reorganització territorial dels habitants de l'Alou deslliurats del senyor del Castell. Les notícies més antigues provenen del segle XI, d'un casal propietat del senyor Arloví, que procedia d'una vil·la nova que encara no hem identificat. La Pobla Arlovina dependrà, a partir del segle XV, del monestir de Valldonzella.

PUNTS D'INTERÈS:
(Accediu a la informació des de les fites al plànol)

01 - Can Torrents.
       (Recull de fotografies antigues de Can Torrents)
02 - L'antic Hospital.
03 - Casa de les Voltes / Mercat
04 - Carrer d'Agramunt.
05 - Carrer de l'Alou.
06 - El Pou Comú.
07 - L'Ajuntament.
       (Transformacions de la Casa de la Vila)
08 - La Rambla.
       (Els inicis del cinema a Sant Boi)
09 - El carrer Major i els oficis.
10 - El carrer Major i l'esbarjo (cafès i teatres).
11 - Les Monges de Valldonzella.
12 - Can Puig.
13 - Can Sabadell.
14 - La Torre del Sol.
       (Història i simbolisme de la "La Torre del Sol")


  BIBLIOGRAFIA: Podeu saber més de la bibliografia local des d'aquí.

PASSEJADES (2) - ELS BARRIS DEL REIAL I DE SANT PERE

Adaptació del segon volum de les "PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGES" quadern publicat l'any 2000..

Autoria dels textos originals: MARIA-LLEDÓ BARREDA I CASANOVA.

Adaptació digital: CARLES SERRET I BERNÚS (2020).


Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Departament de Cultura. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020).* * *


INTRODUCCIÓ


El barri antic de Sant Boi, actualment, s'articula al voltant del turó del Castell tot formant una unitat geogràfica, però no sempre ha estat així; fins a mitjan segle XIX es trobava dividit en tres jurisdiccions de règim feudal: l'Alou, el Reial i la Pobla Arlovina.


L'objectiu d'aquesta pasejada és conèixer l'antiga jurisdicció del Reial, que depenia directament del rei. Aquesta jurisdicció estava dividida en dos barris: el Reial i el barri de Sant Pere. Els terrenys que ocupaven aquests dos barris havien pertangut a la jurisdicció del Castell i va ser Jaume I qui, per interessos polítics, cap al segle XIII, va començar a comprar aquests terrenys i a posar-los sota la seva tutela.


El barri de Sant Pere s'organitzà al voltant de l'ermita de Sant Pere i depenia del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. La població era dispersa, en petites cases de camp, masos i masies. La barriada s'articulà amb el barri del Reial, per tres carrers paral·lels: l'antic camí de Sant Pere, el carrer de Sant Pere més Baix i el carrer de Sant Pere més Alt.


En canvi el barri del Reial tenia un caire més urbà, era travessat pel carrer de Sant Pere més Baix i el carrer del Pont era la seva arteria principal.


PUNTS D'INTERÈS:
(Accediu a la informació des de les fites al plànol)

01 - Can Torrents.
       (Recull de fotografies antigues de Can Torrents)
02 - Les termes romanes.
       (Vídeo divulgatiu sobre el seu funcionament)
03 - Can Diví o la casa de les monges Jerònimes.
04 - Can Barraquer.
       (Vídeo promocional del MUSEU DE SANT BOI)
05 - Can Fises o Can Parés.
06 - Casal parroquial.
07 - Carrer de la Pau.
08 - L'església Parroquial.
09 - La capella de Nostra Senyora de la Pietat.
10 - El barri del Reial i el barri de Sant Pere.
11 - Cal Nes.
12 - Villa Rosita.
13 - Can Cisterna (o Cisternes).
14 - L'Ermita de Sant Pere i Can Tries.
15 - El Castell.
       
(petita història del Castell de Sant Boi, des d'aquí)BIBLIOGRAFIA: Podeu saber més de la bibliografia local des d'aquí.

PASSEJADES (1) - SANT BOI DES DEL PUNT DE VISTA DE LES DONES

Adaptació del primer volum de les "PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGESquadern publicat l'any 2000.


Autoria dels textos originals: MARIA-LLEDÓ BARREDA I CASANOVA.
Adaptació digital: CARLES SERRET I BERNÚS (2020).

Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Departament de Cultura. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020).* * *

INTRODUCCIÓ

Aquest itinerari vol posar de relleu la petjada que les dones han deixat als carrers i les cases del barri antic de Sant Boi de Llobregat.

L'itinerari l'hem anat construint trosset a trosset, situant les notícies de què disposàvem en el marc en que es van desenvolupar, sense mantenir un ordre cronològic. Cada lloc on parem ens evoca una història diferent que va passar en moments històrics diferents. El fil conductor són les dones santboianes que, amb les seves actituds i accions, davant la vida, van contribuir a l'evolució de la societat.

Pel camí, doncs, ens trobarem des de les dones romanes que es banyaven a les termes fins a les dones medievals que anaven a vendre al mercat, passant per les puntaires o les remeieres.

Tot un món desconegut que comencem a descobrir i conèixer.PUNTS D'INTERÈS:
(Accediu a la informació des de les fites al plànol)

01 - Les termes i les dones romanes.
02 - La vida quotidiana durant l'època medieval i moderna.
03 - El carreró de "La Vailet".
04 - Les noies de "Can Bosch".
05 - El Mercadal i les treballadores.
06 - Una venedora del carrer de l'Alou.
07 - Ca La Xeca.
08 - El Pou i el Mercat, davant de l'Ajuntament.
09 - Joana Escanilla, una empresària.
       (ampliació informativa sobre els inicis del cinema a Sant Boi, des d'aquí)
10 - Les puntaires.
11 - La Conxita dels telèfons.
       (ampliació informativa des d'aquí)
12 - Les bugaderes i les rentadores.
13 - Les monges de Valldonzella, senyores feudals.
       (introducció a les antigues jurisdiccions feudals locals, des d'aquí)
14 - Ca la Susa. Com aprendre a cosir.
15 - Isabel d'Alagó i de Requesens,
       senyora de la Casa del Puig.
       
(petita història del Castell de Sant Boi, des d'aquí)BIBLIOGRAFIA:

BARREDA, Mª Ll.:
1994     Les santboianes d'època moderna i contemporània (segle XII - mitjans XIX).
             Miscel·lània d'homenatge a Jaume Codina.
             Ajuntament d'El Prat de Llobregat i Editorial Columna. El Prat, 1994.

CODINA; J.:
1999      A Sant Boi de Llobregat (segles XiV XVII).
             Editorial Columna, col·lecció Assaig.

MARTÍ, C.:
1956     Estampes Santboianes del segle XVII.
             Biblioteca Popular.
1986     Els oficis a Sant Boi cent anys enrera.
             Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

SERRET, C. i BARREDA, Mª Ll.:
1998     Vides Santboianes.
             Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.`

Podeu saber més de la bibliografia local sobre i feta per dones, des d'aquí.

EL VESTIT DE CASAMENT COM A REPRESENTACIÓ DE L'ACTE SOCIAL DEL MATRIMONI


El matrimoni no deixa de ser un canvi de família i d'estatus. La cerimònia del casament era tradicionalment el punt final de tot un procés de festeig, prometatge i negociacions econòmiques entre dues famílies.


Els pactes entre famílies o entre parelles venen de lluny i comencen amb la necessitat masculina de certificar que els fills nascuts del pacte de parella són legítims. Aquest pacte, doncs, neix com una forma de protecció mútua i protecció de la descendència.Ara bé, l'origen etimològic de la paraula matrimoni ve de l'expressió romana matri-monium, és a dir, el dret que adquireix la dona que contrau matrimoni per  poder ser mare dins de la legalitat.


Però el que avui volem presentar és el vestit de núvia o vestit de casament, l'usat per la dona per a la cerimònia del gran dia. La importància del color i de l'estil del vestit depèn de la religió, els costums, la moda i la cultura dels qui hi participen (o dels participants). D'altra banda, aquests tipus de vestits eren també clars indicadors de l'estatus social de la casa de la noia que es casava, ja que tenien un alt cos econòmic, per la qual cosa no totes les famílies se’ls podien permetre.


Nosaltres parlarem de la tradició occidental, que és la tradició en què s'emmarca el vestit que presentem. És un vestit de finals del segle XIX, d'estil modernista, fet de seda negra amb aplicacions de brodats, tul i lluentons. És el vestit de núvia de Mercè Onze Solanes, que es va casar amb Bernat Martí Priu cap al 1900. La seva neta, Mercè Comas Martí, ha fet la donació del vestit i una altra neta, Immaculada Martí Farrés, ha donat la fotografia de la parella amb el seu fill, Pere Martí Onze. La fotografia és del 1912 aproximadament.


La utilització del negre com a vestit de núvia a l'Estat Espanyol ve de lluny i perdura fins a mitjans segle XX. Es deia que el matrimoni començava i acabava de negre, color vinculat històricament a la seriositat i a la solemnitat.


Però a la resta d'Europa, el color dels vestits de noces és el blanc. La popularitat d'aquest color pot remuntar-se a 1840, any en què es va produir el matrimoni de la reina Victoria d'Anglaterra amb  Albert de Saxònia. La reina va escollir un vestit de color blanc per a l’esdeveniment. La fotografia oficial del retrat de noces va ser extensament difosa i, arran d’això,  el blanc va esdevenir el color de les núvies. A més, Coco Chanel, cap al 1920 va ser una aferrissada defensora del blanc per als casaments.


El vestit blanc va simbolitzar la puresa de cor i la inocència de la infantesa, i més recentment s'hi ha afegit la simbologia de la virginitat, però aquesta pauta no quadra amb els vestit blancs de les segones núpcies o les parelles que han fet Pasqua abans de Rams.


Mentre que a Europa s'estenia el blanc, a Espanya la situació era molt diferent, el negre era el color imposat per als cerimonials i ocasions significatives que requerien un vestit especial. Confirmacions, casaments, oficis religiosos, funerals, exceptuant comunions, aquest color no sols permetia que el vestit pogués ser utilitzat en ocasions de dol, sinó que també admetia que el vestit s’empraria als matins o per a qualsevol ocasió, ja fos vespre o nit. D’aquesta manera el vestit era negre simplement perquè la  moda, funcionalitat i normes socials i rituals  ho establien així. A més era l’opció més adequada per al moment de realitzar la despesa econòmica.


Dintre dels vestits negres podíem trobar, és clar, vestits més assequibles, i d’altres de molt més cars, que incorporaven reflexos d’altres colors, o confeccionats amb teles, textures i acabats diferents. Sobretot a partir dels anys 10, es va convertir en comú afegir-hi brodats, passamaneries complexes i elaborades que van fer que aquelles que volien vestir de negre poguessin aconseguir un conjunt per utilitzar en les ocasions més distingides. A més, es podia incloure algun detall en blanc com puntes, ramells i buquets de flors de tarongina o altres tipologies, o vel i detalls del vestit a conjunt, per fer veure que d’alguna manera  el blanc també estava present a la indumentària.


És molt curiós com als anys 30, durant el període de la II República Espanyola, el negre es converteix en el color més comú; no obstant, i veient les fotografies originals del moment, no sols es va utilitzar aquest color, si nó que fou molt comú als vestits nupcials emprar colors pastís, cotons i raions estampats i teles en liquid satin, organza i chiffon, sobretot popularitzades per a l’estiu.


També es van posar de moda els conjunts ‘’de curt’’: moltes dones decidiren casar-se amb conjunts de sastre de dues peces, en faldilla i jaqueta, no sempre negres, sinó també en color marró obscur, tweed, color gris i inclús blau marí, normalment emprats a l’hivern i que eren molt còmodes també per la seva funcionalitat.


No obstant, i seguint amb el color negre, els anys quaranta a Espanya són un reflex de la situació socioeconòmica que va suposar l’entrada d’un regim feixista, que va imposar un model de dona supeditada al poder de l’home en l’àmbit de la llar i vestida de forma sòbria i sense cap tipus de color que suposés un escàndol o atreviment per a un moment en què la religió va ser una severa marca del ritual matrimonial.


A partir de 1950 comencen a substituir-se el vestits negres pels blancs i al 1960 tots són blancs, més o menys complexos, però tots blancs.


A partir de la moda, el vestit blanc sofrirà canvis en la llargada i en l'ornamentació, la moda ie-ie escurçarà el vestit, la moda hippy, farà que els vestits siguin més florits, i el casament de Diana de Gal·les farà que els vestits adoptin un estil neoeduardià.


Fins a l'actualitat, que els vestits de casament són tan variats com núvies es casen.


Maria-Lledó BARREDA I CASANOVA
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT


Nota complementària:
Aquesta petita mostra va anar acompanyada d'altres accions participatives, divulgatives, que ens ajuden a ampliar el coneixement i mantenir un diàleg constant amb la ciutadania.
Podeu veure les notes publicades a Facebook:

     - Recollida de fotografies de casaments

     - Exposició i campanya de recollida de fotografies


SANT BOI: MEMORIAL (1936-1945)

Projecte -en construcció- de recuperació de dades de les víctimes de la "repressió política", "guerra" i "repressió institucional franquista", relacionades -de forma directa- amb la nostra població: Sant Boi de Llobregat.

La principal font informativa és la documentació conservada a l'ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT (contacte: ahmsbl@santboi.cat).


S'agrairà qualsevol informació, documentada, que ens ajudi a corregir i/o complementar les dades presentades i què, per la dispersió i fragilitat -sobretot- dels darrers mesos de guerra i especialment per al bàndol republicà, pot contenir errades i/o omissions més o menys significatives.

- Anem informant de les novetats des de:
  http://www.facebook.com/pg/ahmsbl/photos/?tab=album&album_id=1326193964131686

- Projecte iniciat el mes de gener de 2017.

Autor: Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.VICTIMES DE LA REPRESSIÓ POLÍTICA

(1936-1939)


MORTS I DESAPAREGUTS EN GUERRA

(caiguts als diversos "Fronts", malalties, empresonaments i altres causes associades)Localització, via "GOOGLE MAPS", dels llocs aproximats de desaparició i/o mort de soldats santboians (recurs en construcció).ALBALAT SALVADÓ, Modest


Naixement: Serra d'En Galceran (Plana Alta, Castelló), el 6 de desembre de 1905.
Estat civil: Casat amb dos fills. 
Domicili: C/ Miquel Esplugues
Ofici: Terrissaire.
Lleva: 1926.
Enquadrat: Artiller a la 72 BM de l'EPR.

Mort: En combat, a la Serra de Pàndols (Terra Alta), l'11 de novembre de 1938, a les acaballes de la Batalla de l'Ebre.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, expedient 1), (EM, Caixa 163)

ALEMANY VILÀ, Baldiri

Naixement: Sant Boi, el 9 de gener de 1914.
Estat civil: Solter.
Domicili: Auger, 86
Ofici:
Lleva: 1935.
Enquadrat:
Soldat, adscrit al 1r Batalló (màquines d'acompanyament) de la 135 BM (31 Divisió) de l'EPR.

Desaparegut: A la zona del "Vedado de Zuera" (Saragossa), el 24 de setembre de 1937.

Informació:  AHMSBL (EM, Caixa 164-02).

AMIGÓ AMIGÓ, Avel·lí


Naixement: Vilafranca del Bierzo (Lugo), 21 de gener de 1921.
Estat civil: Solter.
Domicili: Fermín Galán, 36.

Ofici: Obrer a Can Dubler (manual Tex-Ton).
Lleva: 1941.
Enquadrat: 224 BM - 893 BON - 3ª CIA.
Desaparegut: A Faió (Ribera d'Ebre), el 3 de setembre de 1938. Ferit a l'estòmac, fou evacuat, perdent-se el seu rastre.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-01; EM-166-02)


AMORÓS BUSQUETS, Francesc
Naixement: Sant Boi, 21 de desembre de 1908.
Estat civil:

Domicili:
Ofici: Paleta.
Lleva: 1929.
Enquadrat:
Mort: En combat, el 6 de gener de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedients 2-3), (Padró de 1924).

APARICI BARRERA, Vicenç
Naixement: Sant Boi, el 8 de febrer de 1910.
Estat civil: Casat.
Domicili: Ignasi Iglesias, 2.
Ofici: Jornaler.
Lleva: 1931.
Enquadrat: 119 BM de l'EPR. 476 Batalló (Metralladores). Soldat.
Desaparegut: A la zona de Monte Oscuro (Aragó), el 25 de març de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163-01)

ARBÓS RIBAS, Albert

Naixement: Sant Boi, el 26 de febrer de 1909.
Estat civil: Casat.
Domicili: Torrefigueres, s/n.
Ofici: Terrissaire (?).
Lleva: 1930
Enquadrat:
?.
Mort: Segon un certificat de la CMD, en ser mobilitzat, es va passar de bàndol, combatent amb l'exèrcit franquista. Morirà, en data indeterminada, a conseqüència d'una greu malaltia contreta en campanya. Fou enterrat a Pamplona. Pendent de confirmació d'un possible trasllat de les seves restes al "Valle de los Caídos" (Cuelgamuros, Madrid).

Informació: AHMSBL (EM-162/11) (CMD-1521)

ARESTÉ GARCIA, Pere

Naixement: 1905.
Estat civil: Casat.
Domicili: Plaça de la Constitució, 3.
Ofici:
Lleva: 1926.

Enquadrat: 60 BM (3ª Divisió de l'EPR). 239 Batalló - 2ª Companyia.
Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, el 25 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

ARISÓ FONT, Jaume

Naixement: Barcelona, el 27 de setembre de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Bori, 14.
Ofici:

Lleva: 1938
Enquadrat:
24 BM de l'EPR, 96 Batalló. Soldat.
Mort: En lloc indeterminat, el 30 o 31 de juliol de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM)

AUSEJO HERNÁNDEZ, Genaro

Naixement: Alcanar (Montsià), el 4 de març de 1910.
Estat civil: Solter.
Domicili: Prat de la Riba, 32
Ofici: Infermer a l'Hospital Psiquiàtric.
Lleva: 1931.
Enquadrat: 123 BM.
Mort: En combat, a la zona de Valseca - Zuera (Saragossa), el 24 d'agost de 1937.

Informació: AHMSBL (CdG, 1937-09-15), (EM, 163-01)

BELTRAN, Lluís

Naixement:
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió) de l'EPR:
Mort: A la zona de Casp (Baix Aragó), en data indeterminada.
 
Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1937-09-20).

BENAGES GARCÍA, Rogeli

Naixement: Hostafranchs (Barcelona), 6 de desembre de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Mossèn Cinto.
Ofici: Manobre.
Militància política: ERC.
Lleva: 1941.

Enquadrat: 124 BM - CIA de Transmissions.
Desaparegut / Mort: Sense notícies des de gener de 1938.
 
Informació: AHMSBL (EM-166-02).

 BERNABÉ LÓPEZ, Josep 

Naixement: Albánchez (Almeria), el 30 d'agost de 1916.
Estat civil: Solter.
Domicili: Constitució, 37.
Ofici:
Lleva: 1937

Enquadrat: 43 BM - 169 Batalló - 3ª Cia.
Desaparegut: Des del 31 de maig de 1938.
NOTA AHMSBL: Va sobreviure. Va ser un popular guardacamps.

Informació: AHMSBL (EM)


BRACH FERRÉ, Àngel

Naixement: Sant Climent de Llobregat, 13 de desembre de 1908.
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1929
Enquadrat:
Mort: A conseqüència d'una malaltia contreta al front, el 25 de setembre de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedient 4), (Padró de 1924).BRACH FERRÉ, Melcior

Naixement: Sant Boi de Llobregat, 23 de juny de 1912.
Estat civil:
Domicili: Fivaller, 125.
Ofici:
Lleva: 1931
Enquadrat: 56 D - 22 Brigada de Marina de l'EPR (56 en operacions - 8é Batalló - 3ª Cia).
Mort: Als 26 anys. Probablement al "Campo de Concentración de San Marcos" (Lleó). Enterrat al Cementiri de Lleó el 31 de març de 1939.

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924). https://capillalaicaleon.wordpress.com/listado-represaliados/


CALDERÓ BUSQUETS, Francesc

Naixement: Castellnou de Seana (Pla d'Urgell), 28 de febrer de 1907.
Estat civil: Casat.
Domicili: General O'Donnell, 20.
Ofici:
Lleva:1928.

Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR).

Desaparegut: En combat, al sector de l'Ebre. Va localitzar-se, com a presoner, reclós a l'Hospital de Deusto (Bilbao).
NOTA AHMSBL: Va sobreviure.

Informació: AHMSBL (EM)


CALVO PIERRES, Manuel

Naixement: Lécera (Camp de Belchite, Saragossa), el 18 d'abril de 1919.
Estat civil:
Domicili:
Ofici: Ajudant Correus.
Militància política: CNT.
Lleva:1940.

Enquadrat: 139 BM - 556 BON.
Desaparegut: Mobilitzat per l'EPR, se'l va donar per desaparegut, segons comunicació del Ministeri de Defensa Nacional. Segons certificat de la CMD, el setembre de 1938, va passar-se al camp franquista, ingressant a la 3ª Bandera de Falange d' Aragó.
NOTA AHMSBL: Va sobreviure a la guerra,

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-24), (Padró de 1924), (CEMC), (CMD-1488)CAPDEVILA FONT, Francesc

Naixement: Sant Boi, el 23 de febrer de 1918.
Estat civil: Solter.
Domicili: Fermí Galán, 19.
Ofici: Pagès.
Militància política: ERC.
Lleva: 1939
Enquadrat: Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Soldat de la 123 BM (27 Divisió), del XVIII Cos d'Exèrcit.
Mort: En combat, al Carrascal de Alerre (Front d'Aragó), el 16 de juny de 1937.

Informació: AHMSBL (Carnet de Milicià, sense número), (EM, 165-03), (Padró de 1924), Esquela familiar, (CdG, 1937-09-15).
Fotografia (esquela) aportada per la família.

CAPDEVILA GODAYOL, Heribert

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
En iniciar la guerra es trobaria fent el servei militar al "Regimiento de Regulares Núm. 1" (Tetuan, Marroc)
, territori controlat pel bàndol franquista.
Desaparegut / Mort: Participant als combats del Front de Madrid - sector del Plantío-, resulta ferit el 7 de gener de 1937. Es creu va ser traslladat a l'Hospital Militar de Pinto (Madrid), moment en que se li perd el rastre. Se'l dóna com a baixa definitiva l'1 de desembre de 1937.


Informació: AHMSBL (CMD-1761)

CAPDEVILA PRIU, Josep

Naixement: A Sant Boi, el 16 de novembre de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1941 (Biberó).
Enquadrat:
18 Cos d'Exèrcit - 60 Divisió - 224 Brigada Mixta - 1r Batalló - 3ª Companyia. 
Desaparegut / Mort: A les acaballes de 1938 (quan la família deixa de rebre comunicacions) / inicis de 1939. 


Informació: Aportada per la família.


CARRETERO ALEJANDRE, Benjamín

Naixement: Azuaga (Badajoz), ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
Mort: Al Front del Segre, als 29 anys, el 18 de desembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedient 5)
NOTA: el segon cognom pot ser ALEXANDRE.

CARRETERO ALEJANDRE, Juan Antonio


Naixement: Azuaga (Badajoz), el 22 de febrer de 1912.
Estat civil: Casat.
Domicili: Cerdanya, 2.
Ofici: Obrer de fàbrica.
Lleva: 1933
Enquadrat: 132 BM. Sanitari de la 3ª Cía del 2n Batalló.
Desaparegut: Al Front de Llevant, el  2 de juny de 1938. Davant la sospita de que havia pogut caure presoner, es feren gestions per al seu intercanvi.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163)
Nota: el segon cognom pot ser ALEXANDRE. 

 CASTEJÓN ATO, FrancescNaixement: ...
Estat civil: Solter.
Domicili: La Pau, 4.
Ofici: Lampista.
Lleva: 1937
Militància política: UGT - ERC.
Enquadrat: 146 BM (30 Divisió). Voluntari.
Desaparegut: En combat, lloc sense determinar, l'estiu de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

 CASTELLS RIDAURA, Jesús

Naixement: Sant Boi, 1 de maig de 1916.
Estat civil: Solter.
Domicili: Montevideo, 9.
Ofici: Jornaler. Paleta a la "Constructora Santboiana".
Militància política: Estat Català.
Lleva: 1937

Enquadrat: Divisió "Carles Marx". Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova" (26).
Mort: En combat, a l'ermita de Santa Quitèria (Tardienta, Osca), el 24 d'octubre de 1936.

Informació: AHMSBL (Padró de 1924),  (EM), (CdG, 1937-09-15) 

CERVERA LÓPEZ, Tomàs

Naixement: Probablement a Xelva (Els Serrans, País Valencià), ...
Estat civil: Solter.
Domicili: Sant Pere, 9.
Ofici: Escrivent a "Can Dubler".
Militància política: ERC-EC.
Lleva:
Enquadrat: Divisió "Carles Marx". Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova".
Mort: En combat, víctima d'un atac aeri, a Punta Àmer (Mallorca), el 2 de setembre de 1936.
Enterrat: A Punta Àmer (Mallorca), al costat de la caseta de comandament del Capità Bayo.

Informació: AHMSBL (CMD), (CdG, 1937-09-15), (EM)

 

CLAVELL DÍAZ, Esteve

Naixement: Sant Boi, 15 de novembre de 1916.
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Pi i Margall, 12.

Ofici:
Lleva: 1937.
Enquadrat:
123 BM (27 Divisió de l'EPR). 42 Batalló de Metralladores. Tinent.

Mort: En combat, a la zona d'Ascó (Ribera d'Ebre), el 13 de novembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Padró de 1924), (EM, 158-03)

COLL BOVÉS, Josep
Naixement: Sant Boi, 1 d'agost de 1917.

Estat civil: Solter.

Domicili: Plaça Alcalà Zamora, 3.

Ofici: Carboner.
Lleva:
1938.

Enquadrat: 2º Centro de Instrucción y Reserva de Sanidad Militar (EPR).
Desaparegut: A la zona de Peralejo de Alfambra (Terol, el 6 de febrer de 1938). Se'l localitzaria, poc després, en qualitat de presoner a La Cadallada (Oviedo), el setembre de 1938.

Informació:  AHMSBL (EM).

COLL LLONCH, Gabriel
Naixement: Sant Boi, el 1905.
Estat civil:
Domicili: Torrefigueres, 1 bis.
Ofici:
Lleva: 1926.

Enquadrat: "Columna Aguiluchos" (FAI).
Mort: En combat, al front d'Osca, els darrers dies de novembre o tot just iniciar-se el desembre de 1936.

Informació: AHMSBL (CdG, 1937-09-15), (EM)


COLL MUNTANER, Joan

Naixement: Sant Boi, 12 d'agost de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Cervantes, 10.
Ofici:
Lleva: 1936.
Enquadrat:
135 BM (31 Divisió de lEPR). Soldat de la
4ª Cía del 4t Batalló.
Desaparegut: En lloc indeterminat, des del març de 1938.


Informació:  AHMSBL (EM, 157-01), (Padró de 1924).

COLL RODÉS, Josep
Naixement:
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: Soldat, adscrit a la 42 Divisió (EPR).
Desaparegut: A la zona de Rubielos de Mora (Terol), en data indeterminada.

Informació:  AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-03-28, 1938-03-29).

COLOMER LLOPIS, Josep
Naixement:
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 118 BM (25 Divisió de l'EPR). 3r. Batalló.
Mort: En combat, a la zona de Corbalán (Terol), el 18 de febrer de 1938.

Informació:  AHMSBL (EM).

COMAS COMAS, Jaume


Naixement: Sant Boi, 18 de febrer de 1912.
Estat civil: Casat.

Domicili: Plaça de Mn. Jaume Oliveras, 2.

Ofici:
Lleva: 1933.

Enquadrat: 132 BM - 3ª Cia, 2n Batalló.
Mort: En combat, , al sector de Pancrudo (Terol), Front de Llevant, el 15 de febrer de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, Caixa 163)

CONEJERO DANTÍ, Josep


Naixement: Barcelona, 1 de març de 1912.
Estat civil: Solter.

Domicili: Montevideo, 4.

Ofici: Menuder (?).
Lleva: 1933.

Enquadrat: 132 BM - 526 Batalló - 3ª Cia, 2ª Secció d'Infanteria.
Mort: En combat, en lloc indeterminat, el juny de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, CMD-2233)

CONESA BALLESTER, Joaquim

Naixement: Sant Mateu (Baix Maestrat, País Valencià), 9 d'agost de 1905.
Estat civil: Casat, amb un fill.
Domicili: Sant Pere, 23.

Ofici: Obrer (Can Dubler).
Lleva: 1926.
Enquadrat:
72 BM, 405 Batalló, Cia de Metralladores.

Desaparegut: El mes desembre de 1938 la seva família demana informació a la seva unitat, davant l'absència de notícies. No hem localitzat resposta.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163)

CUTILLAS VICENTE, Josep

Naixement: Pinoso (Alacant), el 20 de gener de 1919.
Estat civil: Solter.
Domicili: Plaça Vídua Vives, 4 (Pl. Ajuntament).

Ofici: Impressor.
Lleva: 1940.
Enquadrat: Voluntari a la Centúria "Rafael Casanova", passà a la 139 BM - 556 BON - 2ª CIA.

Desaparegut: En combat, al "Sector Ebre", el 7 d'octubre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - 165-03)

DALMAU GIL, Antoni

Naixement: Beseit (Matarranya), 28 de novembre de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili:

Ofici:
Lleva: 1941.
Enquadrat:
123 BM (27 Divisió, XVIII CE), 490 Batalló.

Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, el mes de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM )

DESCÀRREGA RUANA, Bartomeu

Naixement: 1910.
Estat civil: Solter. 
Domicili: Prat de la Riba, 13
Ofici: Ferrer de Tall.
Militància política: ERC.
Lleva: 1931.
Enquadrat: 124 BM de l'EPR. Sergent.
Mort: En combat, al Front Nord d'Aragó, l'1 d'octubre de 1937.

Informació: AHMSBL (EM, 163-01).DÉU FORNS, Joan


Naixement: Sant Boi de Llobregat, 28-02-1919.
Estat civil: Solter.
Domicili: Prat de la Riba, 44 (C/ Major).

Ofici: Dibuixant (delineant). Funcionari municipal.
Militància política: PSUC.
Lleva: 1940.
Enquadrat:
 45 Divisió - 129 Brigada Mixta - 2ª Companyia.

Mort: Al camp de concentració de Santa Maria de Oia (Pontevedra), el 31 de març de 1939.

Informació: AHMSBL (Esquela a col·lecció CMV, EM - 165-03-14).
http://pedogalinheiro.blogspot.com/2017/12/santa-maria-de-oia-un-campo-de.html

DOMÈNECH RABASÓ, Antoni

Naixement: Vinebre (Ribera d'Ebre), 10 de juliol de 1914.
Estat civil: Solterl.
Domicili: Marina, 26 (Cal Capó).

Ofici: Pagès.
Lleva: 1935.
Enquadrat:
139 BM (45 Divisió). 554 Batalló - 2ª Companyia - Regiment d'Infanteria nº 2.

Desaparegut: En combat, al sector de l'Ebre, el 19 de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 164-02)

DURAN PETIT, Josep

Naixement: Sant Boi, 25 de desembre de 1915.
Estat civil: Casat, amb un fill.
Domicili: Baix de Sant Pere, 5.

Ofici:
Lleva: 1936.
Enquadrat:
27 Divisió "Carles Marx". Companyia de Sapadors. Voluntari.

Mort: Per malaltia contreta en guerra, a l'Hospital Militar de Fraga (Saragossa), l'1 de desembre de 1937.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 157-01/11)

ESPAÑOL MASALIAS, Joan

Naixement: Solivella (Conca de Barberà), 4 de març de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Bori, 26.

Ofici:
Lleva: 1941.
Enquadrat: 104 BM - 414 BON.

Desaparegut: En combat, a la zona de Tremp (Pallars Jussà), el 24 de maig de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 166-02)


ESPEITX ROUSY, Eugeni

Naixement: Sant Boi de Llobregat, 1 d'agost de 1920.
Estat civil: ?.
Domicili: 

Ofici:
Lleva: 1941.
Enquadrat: 124 BM.

Desaparegut: En combat, a la zona de Gandesa, el 27 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 166-02)


ESTEVE ROURA, Santiago

Naixement: Santa Coloma de Cervelló, 12 de gener de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Anselm Clavé, 10 (D).

Ofici:
Militància: CNT.
Lleva: 1941.
Enquadrat: 224 BM.

Desaparegut: Ferit en combat, el mes de maig de 1938, se li perd el rastre.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 166-02)


FABRA CENTELLES, Manuel

Naixement: Santa Coloma de Cervelló, el 18 d'agost de 1917-08-19 (segons TACD)
Estat civil: Solter.
Domicili: Prim, 30
Ofici: Obrer a la Colònia Güell.

Lleva: 1938.
Enquadrat: 151 BM. Mariner del Regiment Naval, nº 1.
Mort: En combat, a la zona del Pico del Zorro (El Campillo, Terol), el 27 d'agost de 1937.
 

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15). 

FARRENY SOLÉ, Miquel

Naixement: ...
Estat civil: Casat.
Domicili: Eusebi Güell, 70
Ofici: Obrer a la Colònia Güell.

Lleva: 1938.
Enquadrat: 126 BM (28 Divisió). Soldat 2n.
Desaparegut: En combat, a la zona d'Albentosa (Terol), el 16 de juliol de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM)


FARRÉS MARIGÓ, Jaume

Naixement: Cervelló, 26 d'agost del 1900.
Estat civil: Casat, amb 4 fills.
Domicili:
Ofici:

Lleva: 1931.
Enquadrat: 119 BM (26 Divisió de l'EPR). 4rt. Batalló, Capità de Metralladores,.
Mort: Per ferides deguerra, al Front de Pina d'Ebre (Ribera Baixa, Saragossa), el 29 d'agost de 1937

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedients 6-7-8 i 9), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15 / 1937-09-29)


FENES SALA, Josep

Naixement: Oliana (Alt Urgell), el 8 de març de 1920.

Estat civil: Solter.
Domicili: Progrés, 13 (Vermell).
Ofici: Pagés.
Militància sindical: CNT.
Lleva: 1941.

Enquadrat: 104 BM.
Desaparegut: En combat, a la zona de Tremp (Pallars Jussà), el 24 de maig de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 166-03)


FERRER BORRADÓ[R], Miquel

Naixement: Igualada (Anoia), el 27 de maig de 1919.

Estat civil: Solter.
Domicili: O'Donnell, 60.
Ofici: Pagés.
Militància sindical: CNT.
Lleva: 1940.

Enquadrat: 139 BM - 556 BON - 2ª CIA.
Mort: En combat, al "Sector Ebre", el 23 de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-10-31), (EM, 165-03)


FERRER MESTRES, Pere

Naixement: Sant Sadurní (Anoia), 8 de març de 1918.
Estat civil: Casat.
Domicili: Prat de la Riba, 45
Ofici: Comerç. 
Lleva: 1939
Enquadrat: 83 BM.
Mort: En combat, a la zona d'Albocàsser (Alt Maestrat, País Valencià), el 31 de maig de 1938.
 

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-08-26), (EM)


FERRER PLANA, Joan

Naixement: Barri de Gràcia (Barcelona), 23 de maig de 1905.
Estat civil: Casat.
Domicili: Zurbano, 10.
Ofici: Jornaler.
Lleva: 1926
Enquadrat: 43 Divisió, 130 BM (3ª Cia - 519 Batalló)

Mort: En combat, a la Serra de Cavalls (Terra Alta), el 30 d'octubre de 1938, a les acaballes de la Batalla de l'Ebre.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedient 10), (Padró de 1924), (EM), Dades aportades per la família.


FONT ROYO, Vicenç

Naixement: Les Useres (Alcalatén), 20 de març de 1917
Estat civil: Solter.
Domicili: Antoni Gaudí, 134.
Ofici: Construcció.

Lleva: 1938.
Enquadrat: 61 BM (42 Divisió). 242 Batalló.
Desaparegut
: En combat, en lloc indeterminat, el mes d'abril de 1938. Reapareix, com a presoner (octubre de 1938), iniciant-se gestions per al seu intercanvi.


Informació: AHMSBL (EM)


FORTUNY COMAS, Isidre

Naixement: Sant Boi, 22 de març de 1919
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Macià, 6.
Ofici: Jornaler.

Militància sindical: CNT.
Lleva: 1940.
Enquadrat: 139 BM - 556 BON - 2ª CIA.
Desaparegut
En combat, al "Sector Ebre", la tardor de 1938. Per informacions facilitades per la família, ara sabem que va sobreviure, sent presoner a Aranda del Duero, Donostia i Madrid. Traspassà, l'any 2009 a Viladecans, als 90 anys.


Informació: AHMSBL (EM, 165-04)


GARCÍA MARTÍNEZ, Josep

Naixement: ...
Estat civil: Casat.
Domicili: Àngel Guimerà, 121.
Ofici:

Lleva:
Enquadrat: 153 BM (30 Divisió). 1r Batalló.
Desaparegut: En combat, a la zona de Fuendetodos (Saragoosa), el 9 de març de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM). 

GARCÍA MAUREL, Jacint
Naixement: Ejulve (Terol), el 25 de juny de 1909 (o juliol de 1908).
Estat civil: Casat, amb 1 fill.

Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat: 
Mort: Per ferides de metralla (contretes al Front), a l'Hospitalet de Llobregat, l'1 de juny de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedient 11), (Padró de 1924), TIE-1935.
GARCÍA TORÀ, Àngel

Naixement: La Pobla Tornesa (Plana Alta), 10 de maig de 1917
Estat civil: Solter.
Domicili: Auger, 128.
Ofici: Filador (Colònia Güell).

Lleva: 1938.
Enquadrat: 61 BM (42 Divisió). 242 Batalló.
Desaparegut
: En combat, al Front de Terol, el febrer de 1938. Apareix, com a presoner, al camp de Miranda de Ebro (Burgos).
 

Informació: AHMSBL (EM)

GASCÓN GASCÓN, Miguel

Naixement: Ejulve (Terol), ...
Estat civil: Solter.
Domicili: Agramunt, 15.
Ofici:

Lleva:
Enquadrat: 129 BM (45 Divisió de l'EPR).  Batalló "Diacovitch" (Balcano - Espanyol).
Desaparegut / Mort: Front d'Aragó, el 25 d'agost de 1937.
 

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163)GASOL GERMÀ, Miquel

Naixement: Cervià de les Garrigues (Les Garrigues, Lleida), el 4 de gener de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Dídac Priu, 45.
Ofici: Pintor.
Lleva: 1936
Militància política: Estat Català / UGT.
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió) de l'EPR.
Mort: En combat, a la zona de Singra (Front de Terol), el 29 de gener de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 157-02/18-2), (Padró de 1924)GELABERT BARGALLÓ, Francesc

Naixement: Sant Boi, 26 de gener de 1912.
Estat civil:
Domicili: Baixada Calopa, 9.
Ofici:
Lleva: 1933

Enquadrat: Destinat a serveis auxiliars (Intendència).
Mort: A conseqüència d'un bombardeig, a Tarragona, el 10 de març de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, Caixa 163).GELABERT PETIT, Evarist

Naixement: Sant Boi, 20 de setembre de 1914
Estat civil
Domicili: Constitució, 33.
Ofici:.

Lleva: 1935.
Enquadrat: 62 BM (2ª Divisió).
Desaparegut
: En combat, al Segre, el 19 de novembre de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM)

GELABERT PRIU, Antoni

Naixement: Sant Boi, el 29 desembre de 1910
Estat civil: Casat.
Domicili: Francesc Pi i Margall,
Ofici: Obrer a la Colònia Güell, 57.

Lleva: 1931.
Enquadrat: 123 BM (27 Divisió). 490 Batalló, Plana Major.

Desaparegut
: En combat, a la zona de Gandesa (Terra Alta), 3 de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

GIBERGA LLOP, Josep

Naixement: Santa Coloma de Cervelló, 16 de desembre de 1911
Estat civil: Casat.
Domicili: Fermí Galán, s/n.
Ofici:

Lleva: 1932.
Enquadrat: 213 BM. 850 Batalló. Armada.
Mort: En combat, al Baix Segre, el desembre de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15). 

GIJÓN CERVERA, Enric

Naixement: ...
Estat civil: Solter.

Domicili: Doctor Robert, 33.
Ofici: Vaquer.
Militància política: CNT.
Lleva:
Enquadrat:
124 BM (27 Divisió de l'EPR). Caporal.

Desaparegut: a la zona de Singra (Terol), el 29 de gener de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 158-02)GIMENO ROS, Esteve

Naixement: Sant Boi, setembre de 1914.
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1935.
Enquadrat:
Batalló de Sapadors del 10 CE.

Desaparegut: al Front d'Osca.

Informació:  AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-04-18), (Padró de 1924)


GODES CABALLÉ, Fidel

Naixement: Beseit (Matarranya, Terol), 28 de gener de 1909.
Estat civil: Casat, amb 1 fill.

Domicili:
Ofici:
Lleva: 1930.

Enquadrat:
Mort: En combat, al Front del Segre, l'1 de gener de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes, Caixa 105, Expedient 12)


GRAÑÓ ALSINA, Josep

Naixement: Puigreig (Berguedà), 8 de gener de 1909.
Estat civil: Solter.
Domicili: Indústria, 36
Ofici: Pagés.
Lleva: 1930
Enquadrat: 126 BM (28 Divisió).
Mort: Al front, el 24 d'abril de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 162-11)


GREGORIO PASCUAL, Joan

Naixement: Sants (Barcelona), 14 de juliol de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Alta de Sant Pere, 14.
Ofici:
Lleva: 1941.
Enquadrat: 104 BM - 414 BON.
Desaparegut: En acció de guerra, el 24 de maig de 1938.


Informació: AHMSBL (EM-166-03)


GRUSTAN CALVET, Joaquim

Naixement: 
Estat civil: 
Domicili: 
Ofici: .
Lleva: 1940.
Enquadrat: 139 BM - 556 BON - 2ª CIA.
Desaparegut: En combat, a l'Ebre, el 23 de setembre de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 165-03)


GUERRA GARCÍA, Gregori

Naixement: El Toboso (Toledo), 28 de gener de 1916
Estat civil
Domicili: Víctor Balaguer, s/n
Ofici

Lleva: 1937.
Enquadrat: 142 BM (32 Divisió). 565 Batalló, 3ª Companyia.
Desaparegut: En combat, a la zona de Castillo Figueras (Osca), el 23 de març de 1938
. Apareix, com a presoner (1938-05-28), a la Presó Militar de la Merced (Pamplona).

Informació: AHMSBL (EM)

HARS ANGLADA, Nicolau

Naixement: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 28 de maig de 1912.
Estat civil: Solter.

Domicili:
Ofici:
Lleva: 1933.
Enquadrat: 153 BM (30 Divisió de l'EPR). Soldat de la 4ª Cía, 1r Batalló.
Desaparegut: A la zona de Fuendetodos (Sarassosa), el 9 de març de 1938. Se'l considerà mort o presoner.

Informació:  AHMSBL (EM, Caixa 163-03).
Nota: En alguns documents, forans, el primer cognom apareix -creiem que erròniament-  com a "IBARS".


HERNÁNDEZ BASTIDA, Pedro

Naixement: Sangonera La Verda (Múrcia), ...
Estat civil: Casat, amb fills.
Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:

Mort: als, 46 anys, a Vic (Osona), en un bombardeig, el 20 de desembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Orfes 13, Caixa 105)JORGE SUÁREZ, Ramón

Naixement: ...
Estat civil: Casat
Domicili: Albertí, 5
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
124 BM (27 Divisió) de l'EPR. Caporal.

Mort: En combat, el 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

LÁZARO SELMA, Enric

Naixement: La Pobla Tornesa (Plana Alta), 8 de setembre de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Llibertat, 25.
Ofici:
Lleva: 1936.

Enquadrat: 135 BM. 2n Batalló - 3ª Companyia.  
Mort: En combat, a la zona de Barbastre (Osca), el 1937.

Informació: AHMSBL (EM, 157-02/22), (CdG, 1937-09-15)LLAURADÓ COLOMER, Josep

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 140 BM (24 Divisió) - 559 Batalló.

Mort: Executat, el 9 d'abril de 1938, per "actos de insubordinación e indisciplina anta la fuerza de esta Brigada, como tambien por sabotaje a la Causa".

Informació: AHMSBL (CMD 2043. CE: 1938-04-09)


LÓPEZ GÓMEZ, Carmelo

Naixement: Totana (Múrcia), el 30 d'octubre de 1899.
Estat civil: Casat, amb 3 fills.
Domicili: O'Donnell, 49.
Ofici: Jornaler.
Lleva: 1920
Enquadrat: Divisió Carles Marx. Columna 1r de Maig (26) - Centúria "Rafael Casanova".
Mort: En combat, a l'assalt de l'ermita de Santa Quitèria (Tardienta, Osca), el 24 d'octubre de 1936.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedients 17-18 i 19), (EM - CMD 2197), (CdG, 1937-09-15)LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 190 Brigada de Maniobres.
Mort: 21 de juny de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-08-15)MACIÀ TORROJA, Gabriel

Naixement: Hospitalet de Llobregat, 1917-03-19.
Estat civil: Solter.
Domicili: Marina, 12 (Cal Notari).
Ofici: Pagès.
Lleva: 1938.

Enquadrat: 122 BM.
Desaparegut: En combat, a Corbera d'Ebre (Terra Alta), el 1938.

Informació: AHMSBL (EM)MANZANARES HUERTAS, Juan

Naixement: 1914.
Estat civil: Casat.
Domicili: Auger, 110.

Ofici: Pagès.
Militància política: ERC.

Lleva: 1935.
Enquadrat: Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Caporal de la 124 BM (27 Divisió) de l'EPR.
Mort: En combat, al Front Nord d'Aragó, entre el 23 i el 25 de setembre de 1937.


Informació: AHMSBL (EM, 164-02)


MARCILLAS CAMINS, Isidre


Naixement: Sant Boi, 27 de maig de 1919.
Estat civil: Solter.
Domicili: Plaça de la República, 18.
Ofici: Pagès.

Militància política: ERC.
Lleva: 1940.

Enquadrat: 124 BM - 496 BON - 3ª CIA. Sergent.
Desaparegut: En combat, el 19 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM-166-01)


MARENGO ALHAMBRA, PereNaixement: ...
Estat civil:
Domicili: Miquel, 38 (Torre).
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 13 BM (35 Divisió).
Mort: En intentar passar-se de bàndol, a la zona de Faió (Baix Aragó - Casp), el novemb
re de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)


MARÍN ESCOBAR, Antonio

Naixement: Sant Boi, el 9 de maig de 1915.
Estat civil:
Domicili: Baix de Sant Pere, 6.
Ofici:

Lleva: 1936.
Enquadrat: 136 BM (31 Divisió de l'EPR).
Mort: Front de Gandesa (Batalla de l'Ebre).

Informació: AHMSBL (EM, 157-02/25)


MARÍN MARTÍNEZ, Melcior

Naixement: Sant Boi de Llobregat, ...
Estat civil:
Domicili:

Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
133 BM.    
Mort: Als 35 anys, el 21 de febrer de 1939, a la Clínica Militar "Alianza" (Barcelona), per ferides de metralla.


Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, expedient 20), (Correspondència, Entrada: 1939-03-17)

MARINÉ MORAGAS, Jaume

Naixement: Sant Boi de Llobregat, 5 de juny de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Cervantes, 14 (Cal Tropa).

Ofici: Terrissaire. 
Lleva: 1938.
Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR).
Mort: En combat, a la zona de Gandesa (Terra Alta), el 15 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (EM), (Correspondència, Entrada: 1938-09-05)


MARTÍ CAMPMANY, Jaume
Naixement: Sant Boi, 28 de febrer de 1916.
Estat civil: Solter.

Domicili: Plaça de Catalunya.
Ofici: Obrer del tèxtil.
Militància política: ERC - UGT.
Lleva: 1937.

Enquadrat: Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Soldat de la 124 BM (27 Divisió) de l'EPR.
Mort: Front Nord d'Aragó, l'1 d'octubre de 1937.


Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924)
MARTÍ LLADÓ, Josep

Naixement: Sant Boi, 15 d'abril de 1912.
Estat civil: Solter.
Domicili: Ramon Noé, 7 (Colònia Güell), Santa Coloma de Cervelló.
Ofici:
Lleva: 1933.

Enquadrat: 132 BM. Tinent al 525 Batalló.
Mort: En combat, a la zona d'Ares del Maestre (Alt Maestrat), la primavera de 1938.
 

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163-03)
- Fotografia aportada per la família.MARTÍ MARCILLAS, Antoni

Naixement: Sant Boi, el 25/26 de març de 1906.
Estat civil: Casat, amb 1 filla.
Domicili: Plaça Bosch, 8. 
Ofici: Cobrador a "Casa Ferran".
Lleva: 1927.
Enquadrat: 153 BM.
Desaparegut: En combat, al Front de l'Ebre, l'11 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, expedient 21), (Padró de 1924), (EM)MARTÍN CANET, José

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat:
Mort: Camp de Concentració de Betanzos (La Corunya, Galícia), el 1939.


Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1939-05-29)MAS CAMPDERRÓS, Ramon


Naixement: Viladecans, 4 de gener de 1911.
Mort: Sant Boi de Llobregat, 2 d'abril de 1973.
Estat civil: Casat. 
Domicili: Ignasi Iglesias, 32.  
Ofici: Barber i paleta.
Lleva: 1932.
Enquadrat: 122 BM (27 Divisió de l'EPR). Sergent (no va arribar a rebre el nomemament).
Desaparegut: En combat, al sector de Pancrudo (Terol), el 6 de febrer de 1938. Fet presoner, fou confinat a Ourense. Va sobreviure. Anys a venir, serà popular pels seus treballs de recerca arqueològica local i que el dugueren a la descoberta de les Termes Romanes.

Informació:  AHMSBL (EM, 163-02) (Correspondència, Entrada: 1938-03-14), (Padró 1924
Fotografia: Presoner a Orense (març de 1938). Imatge aportada per la família.


MÉNDEZ IZQUIERDO, Facund

Naixement: Fuente Álamo (Múrcia), 18 d'octubre de 1913.
Estat civil:
Domicili: Cerdanya, 6. 
Ofici:
Lleva:
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). 496 Batalló, 2ª Companyia. Soldat.
Desaparegut: En combat, a la zona d'Alfara de Carles (Baix Ebre), el 18 d'abril de 1938. Va sobreviure, com ho demostren els certificats emesos per la CMD.

Informació: AHMSBL (EM), CMD (1224-1626)


MÉNDEZ IZQUIERDO, Rufí

Naixement: L'Arboç (Baix Penedès), 16 d'abril de 1915.
Estat civil:
Domicili: Cerdanya, 6.
Ofici:
Lleva: 1936.

Enquadrat: 135 BM - 1r Batalló (539), 1ª Companyia.
Desaparegut: En combat, al Front de l'Ebre, l'octubre de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


MESTRES MADORELL, Baldiri

Naixement: Sant Boi, 27 de desembre de 1903.
Estat civil:
Domicili:

Ofici:
Lleva:

Enquadrat: Arma d'Enginyers, Sector 2 (Alcón [Pozo Alcón, Jaén?])
Mort: En un Hospital de Campanya.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-08-20) 

MESTRES ROS, Francesc

Naixement: Sant Boi, 2 de juny de 1918.
Estat civil:
Domicili:
Ofici: Pagès.
Lleva: 1939.
Enquadrat: 203 BM (EPR). Soldat.
Desaparegut: En combat.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-08-19), (Padró de 1924), (TACD).


MILÀ CANALS, Joan

Naixement: Sant Boi, 11 de juliol de 1916.
Estat civil:
Domicili: Riego, 8.
Ofici:
Lleva: 1937.
Enquadrat: 43 BM (EPR).169 Batalló - 2ª Companyia.
Desaparegut: En combat, al Front de Llevant (carretera de Terol a Sagunt), l'1 de juny de 1938. Reapareixerà, com a presoner, a Santa Eulalia (Terol), a partir de notícies de la Creu Roja Internacional. S'acabarà integrant a l'exèrcit franquista.

Informació:  AHMSBL (EM), dades aportades per la família.


MIRAVALL ABELLÓ, Emili

Naixement: El Molar (Priorat), el 21 de gener de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Àngel Guimerà, 103.
Ofici: Pagès.
Lleva: 1938.
Enquadrat: 61 BM (42 Divisió de l'EPR). 242 Batalló, 1ª Companyia, 2ª Secció.
Desaparegut: En combat, reapareixerà com a presoner, a la Presó Provincial de la Merced (Pamplona) el 8 de març de 1938.

Informació:  AHMSBL (EM).


MONTES TARRAGÓ, Josep [o MUNTÉ]

Naixement: Riba-Roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), l'1 de març de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Macià, 11.
Ofici: Pagès.
Lleva: 1941.

Enquadrat: 104 BM - 415 BON (EPR). Soldat.
Desaparegut: En combat, a la zona de Tremp (Pallars Jussà), el 27 de maig de 1938..

Informació:  AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-07-02; EM-166-03).


MORATÓ ROMERO, Antoni


Naixement: Borriana (Plana Baixa, Castelló), el ...
Estat civil: Casat, amb 2 fills.
Domicili:
Ofici:

Lleva:
Enquadrat:
Mort: En combat, a la zona de Balaguer (La Noguera), Front de l'Est, el 25 de maig de 1938.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedients 22 i 23)

MONTSERRAT APARICI, Jaume

Naixement: Sant Boi, 29 de març de 1909..
Estat civil: Casat, 1 fill.
Domicili: Sant Pere, 20.
Ofici: Terrissaire i pagès.
Lleva: 1930.
Enquadrat: 84 BM (EPR).3 Batalló, 1ª Companyia.
Desaparegut: En combat, al Front de Terol, el 29 de maig de 1938. Reapareixerà com a presoner.

Informació:  AHMSBL (EM)


MUNTAÑÉS PASCUAL, Josep

Naixement:
Estat civil:
Domicili: Rambla Casanova, 20.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, la primavera de 1938.

Informació:  AHMSBL (EM).


NAUDI MARTÍNEZ, Ramon


Naixement: 
Estat civil:
Domicili: Zurbano, 1. 
Ofici:
Lleva: 1934.
Enquadrat: 9 BM (11 Divisió de l'EPR). Sergent.
Desaparegut: En combat, al Front de l'Ebre, el 4 de novembre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

NICOLAU OLLÉ, Bonaventura


Naixement: Santa Coloma de Cervelló, 17 de novembre de 1912.
Estat civil:
Domicili: Ignasi Iglesias, 8. 
Ofici:
Lleva: 1933.
Enquadrat: 132 BM (30 Divisió de l'EPR). 1ª secció, 4ª Cia, 526 Batalló. Soldat.
Mort: En combat a la zona de San Martín del Rio (Terol),

el 25 de novembre de 1937.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163-03)


NIN SABÉ, Ramon

Naixement: Santa Coloma de Cervelló, 14 de setembre de 1916.
Estat civil: Solter.

Domicili: Prat de la Riba, 64 2n.
Ofici: Pintor.
Militància política: ERC.

Lleva: 1937.
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Soldat.
Mort: En combat, a la zona de Zuera (Saragossa), el 25 d'agost de 1937.

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15)OLIACH RIBAS, Salvador

Naixement: Sant Boi, 23 de setembre de 1910.
Estat civil: Casat.
Domicili: Mossèn Cinto Verdaguer, 67.
Ofici:
Lleva: 1931.

Enquadrat: 123 BM (72 Divisió de l'EPR). Soldat.
Desaparegut: En combat, a Parras de Martín (Utrillas, Terol), el 21 de març de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 163-01)


OLLÉ IBÁÑEZ, Josep

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: Soldat, adscrit a la 123 BM (27 Divisió) de l'EPR.
Desaparegut: En combat.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-07-04)
 

PALLARÉS MESTRES, Pere
Naixement: Sant Boi, 23 d'agost de 1919.
Estat civil: Solter.

Domicili: Sant Baldiri, 9 (del Pont).
Ofici: Pagés.

Militància política: URC.
Lleva: 1940.
Enquadrat: 139 BM - 556 BON.
Mort: En combat, al "Sector Ebre", el 16 de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 165-04)

PARÉS JAUME, Joan

Naixement: Sant Boi, 20 d'agost de 1917.
Estat civil: Solter.

Domicili: Martí Julià, 70. 
Ofici: Fuster (Cooperativa).

Lleva: 1938.
Enquadrat:
Mort: A la família se li retornà un paquet, amb la menció de "Mort", no disposem de més dades.
.

Informació: AHMSBL (EM)

PASCUAL PUIG, Joan

Naixement: Sant Boi de Llobregat, 1 d'agost de 1906. 
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1937.
Enquadrat:

Desaparegut: En combat, a la zona de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), "Batalla de l'Ebre", el 4 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedient 24), (Padró de 1924).PASTOR SOLER, Adrià

Naixement: Sant Boi, 19 d'abril de 1915.
Estat civil:
Domicili: Doctor Pujadas, 13. 
Ofici:

Lleva: 1936.
Enquadrat: 135 BM (31 Divisió de l'EPR). 4t Batalló - 3ª Companyia. Infanteria.
Desaparegut: En combat, al Front de l'Ebre, el 13 d'octubre de 1938.

Informació: AHMSBL (EM, 157-03/32)

PIÑOL JULIÀ, Pau


Naixement: Sant Boi, 30/31 de març de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Ernest Ventós, 25.
Ofici: Pagès.

Altres dades: Havia començat estudis religiosos. President de la secció local de la FJC.El 1936 s'amagà i, en ser mobilitzat, es passaria a l'exèrcit franquista (gener de 1938).
Lleva: 1938.
Enquadrat: Exèrcit franquista - "Tercio Nuestra Señora de Montserrat". Participaria en accions  a Guadalajara, Extremadura i a la "Batalla de l'Ebre".
Mort: En combat, a Vilalba dels Arcs (Terra Alta), el 19 d'agost de 1938.
         
Informació: AHMSBL (Padró de 1924), (Notes CMV), (EM)
Nota: El primer cognom es troba, indistintament, com a "PINYOL" o "PIÑOL".
 

PIQUERAS GONZÁLEZ, Emili

Naixement: València, 23 de març de 1913.
Estat civil: Solter.
Domicili: Plaça de Víctor Balaguer, 6.
Ofici: Forner.
Lleva: 1934.
Enquadrat: Exclòs per malaltia greu.

Mort: Per insuficiència cardíaca, a Sant Boi, el 2 de juliol de 1937.

Informació: AHMSBL (EM, 164-01

POMPLÀ CONDEMINAS, Joan

Naixement: Sant Boi, 8 de setembre de 1919. 
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Pi i Margall, 63.
Ofici: Pagès. 

Militància sindical: CNT.
Lleva: 1940.

Enquadrat: 139 BM - 556 BON.
Mort: En combat, al "Sector Ebre", el 22 de setembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-04; EM-166-01), (Padró de 1924)

PUIG VENTURA, Josep


Naixement: Sant Boi, 15 de desembre de 1914.
Estat civil: Solter.
Domicili: O'Donnell, 12.
Ofici: Rajoler.
Militància política: ERC.
Lleva: 1935.
Enquadrat: Divisió "Carles Marx", Columna "1r de Maig". Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova" (26). Soldat.
Mort: En combat, en l'assalt a l'ermita de Santa Quitèria (Tardienta, Osca), el 24 d'octubre de 1936.

Informació: AHMSBL (Carnet de Milicià, 84), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15)


QUERALT POMPLÀ, Daniel [CARALT]

Naixement: Sant Boi, 27 de juny de 1909.
Estat civil: Solter.
Domicili: Auger, 135.
Ofici: Pagès.
Lleva: 1930.
Enquadrat: 22 BM (41 Divisió de l'EPR). 88 Batalló. Soldat.
Desaparegut: En combat, a Castelló de la Plana, el 3 de juny de 1938.

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924)
Nota: El segon cognom també apareix com "CARALT".
 

QUESADA SOBRINO, Rafael

Naixement: ... 
Estat civil: Solter.
Domicili: Sant Pere, 15.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 122 BM (27 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, el 31 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


RABELLA SOLÉ, Narcís

Naixement: Sant Boi, 4 d'octubre de 1906
Estat civil: Casat, 1 fill.
Domicili: Bonavista, 15.
Ofici: Terrissaire.
Lleva: 1927.

Enquadrat: 213 BM (72 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, el 20 de november de 1938. Es creu va caure presoner.


Informació: AHMSBL (EM)


RAMISA SOLÉ, Vicenç

Naixement: Sant Boi, 9 de gener de 1907.
Estat civil: Casat, amb 1 filla.
Domicili: Prat de la Riba, 21.

Ofici: Mecànic a la Colònia Güell.
Lleva: 1928.
Enquadrat: 149 BM (16 Divisió de l'EPR). 596 Batalló, 1ª Companyia.  

Mort: En combat, a Vilalba dels Arcs (Terra Alta), el 26 d'agost de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

RASPALL PLANAS, Vicenç

Naixement: Barcelona, 26 de juliol de 1904.
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili: Antoni Gaudí, 126.
Ofici: Pintor a la "Cooperativa de Pintors".
Lleva: 1905.
Enquadrat:

Mort: A consequència de ferides de guerra, al Tren Hospital 12 (Guiamets, Priorat), el 2 d'agost de 1938. Seria enterrat al cementiri d'aquella població.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, expedient 25), (Padró de 1924), (EM)

RIBERA SERRES, Antoni


Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:

Lleva:
Enquadrat: 15 BM (35 Divisió) - Brigades Internacionals. Batalló 59.
Desaparegut: En combat, a la zona de Corbera d'Ebre (Terra Alta), el 4 de setembre de 1938..

Informació: AHMSBL (EM).


RICO MONZÓ, Antoni

Naixement: ?, 9 de desembre de 1907.
Estat civil:
Domicili: Prat de la Riba, 26.
Ofici:
Lleva: 1928.

Enquadrat: 60 BM (3 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, el 25 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


RIERA ROSSELL, Baldiri

Naixement: Sant Boi, 23 d'abril de 1910.
Estat civil: Solter.
Domicili: Barri Marina, 15 (Cal Gallina).
Ofici: Pagès.
Lleva: 1931.
Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR). Soldat.
Mort: Desaparegut en combat, a la zona del Vedado de Zuera (Saragossa), el 24 d'agost de 1937.

Informació: AHMSBL (EM, 163-01)


ROCA SÁNCHEZ, Benet

Naixement: Sant Boi, 3 de maig de 1885.
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1906.

Enquadrat:
Mort: Per malaltia, al Camp de Concentració de "San Marcos" (Lleó), el 30 de març de 1939,. Hi havia ingressat, una setmana abans, el 23 de març de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedient 26), (Padró de 1924).
https://capillalaicaleon.wordpress.com/listado-represaliados/ROIG BERNAL, Bernat

Naixement: ... 
Estat civil
Domicili: Bori, 14.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: Exèrcit de Llevant.
Desaparegut: En combat, a la zona de Castelló, l'11 de juny de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


ROIG EIXARCH, Francesc

Naixement: Sant Boi, 4 d'octubre de 1913.
Estat civil: Solter.
Domicili: Fermí Galán, 50.
Ofici:
Militància política: ERC.
Lleva: 1934.

Enquadrat: 138 BM (EPR) - 550 Batalló - 3ª Cia.
Mort: En combat, a la zona de Guadalajara, el 28 de gener de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 155-02/41), (Padró de 1924)
Nota: El segon cognom apareix, en algun document, com a "EIXART" o "IXART".

ROMAGOSA PETIT, Pere

Naixement: Sant Boi, el 28 de març de 1911.
Estat civil: Solter.
Domicili: Lluís Castells, 37.
Ofici: Escrivent. Comerç.
Militància política: ERC - UGT.
Lleva: 1932.

Enquadrat: Divisió "Carles Marx" - Columna "1r de Maig". Milicià a la "Centúria Rafael Casanova" (26).
Mort: En combat, a Tardienta (Osca), el 19/20 d'octubre de 1936, com a conseqüència de l'explosd'un obús llançat des de les posicions franquistes d'Almudévar (Osca).

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163)


ROMEU GELABERT, Plàcid

Naixement: Sant Boi, el 10 d'octubre de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Progrès, 25.
Ofici: Paleta. Auxiliar de Secretaria a l'Ajuntament.
Lleva: 1938.
Enquadrat: 59 BM (42 Divisió de l'EPR) - Sanitat Militar. Soldat.
Desaparegut: A la zona de Rubielos de Mora (Terol), el 6 de febrer de 1938. El 10-06-1938 saberen que estava pres a Binéfar (Osca), adscrit al 125 BTE (1 Cia, 2ª Secció).

Nota: Va sobreviure, morint pels volts de l'any 2000.

Informació: AHMSBL (EM)ROS PUGÈS, Francesc

Naixement: ...
Estat civil: Casat.
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 72 Divisió - 38 Batalló de Sapadors. Soldat.  

Mort: Per malaltia contreta al Front, a la Clínica Militar Nº 2 (Hospital de Campanya), el 25 de setembre de 1938. Havia estat traslladat des d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell).

Informació: AHMSBL (EM


SABIDÓ ALIÓ, Baldiri


Naixement: Sant Boi, 18 d'abril de 1912.
Estat civil: Casat, amb 2 fills.
Domicili: Rosselló, 260.

Ofici:
Lleva:
1933.

Enquadrat: 132 BM de l'EPR - 2n Batalló, 4ª Companyia. Soldat.

Mort: A un Hospital Militar de campanya, per ferides de guerra contretes en combat al Front de Martín del Río (Terol), el 7 de març de1937.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, Expedients 30 i 31),  (Padró de 1924), (EM - Caixa 163-03)SALINES BORRÀS, Agustí [SALINAS]

Naixement: Sant Boi, 10 d'abril de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Nova Palmira, 2.
Ofici:
Lleva: 1936
Enquadrat:
135 BM (31 Divisió de l'EPR). 3r Batalló (538) - 3ª Companyia. Soldat.
Desaparegut: En combat, a la Sierra Caballera (Osca), el 22 de març de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-05-10, 1939-01-04), (FM)SALUD PALLEJÀ, Francesc

Naixement: Bisanet (Aude, Llenguadoc-Rosselló, França), el ...
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili:

Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
Mort: Per malaltia contreta al Front, als 27 anys, a Sant Boi de Llobregat, el 31 de març de 1939.
 

Informació: AHMSBL (Orfes, Caixa 105, Expedient 27)
SALVADOR ALIAU, Antoni

Naixement: ... 
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 116 BM (25 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, al Front de Llevant, l'abril de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


SALVADÓ ALIAU, Baldiri

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:

Lleva:
Enquadrat: 116 BM (25 Divisió de l'EPR). Soldat.
Desaparegut: Al sector de Xiva [de Morella ?] (Maestrat, País Valencià).
 

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-07-30).


SANAGUSTÍN PÉREZ, Miquel

Naixement: ... 
Estat civil: Casat.
Domicili: Lluís Castells, 35 (tenda).
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 81 BM de l'EPR. 2n Batalló. Sanitari de Plana Major. Caporal.
Desaparegut En combat, a la zona de Campillo (Terol), el 30 de desembre de 1937.

Informació:  AHMSBL (EM)


SÁNCHEZ ANGUERA, Antonio

Naixement: Sant Boi, 8 de gener de 1910.
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili:
Ofici:

Enquadrat:
Mort: Per malaltia contreta al Front, a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), e31 de juny de 1941.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105. Expedient 32), (Padró de 1924)SÁNCHEZ BARRIONUEVO, Josep

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:

Desaparegut: Segons comunicació del Ministeri de Defensa Nacional.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1939-01-16).


SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antoni

Naixement: ...
Estat civil: Casat.
Domicili: Bonavista, 44.
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:

Mort: En combat, a la zona d'Azuara (Saragossa), en data indeterminada del 1937.

Informació: AHMSBL (CdG, 1937-09-15)


SÁNCHEZ MORUNO, Manuel

Naixement: Azuaga (Badajoz), ...
Estat civil: Solter.
Domicili: Bonavista, 25 (refugiat).
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 2 BM (11 Divisió - "Líster" de l'EPR).
Mort: En combat, a Villaverde (Madrid), l'11 de gener de 1937.


Informació: AHMSBL (EM)


SÁNCHEZ MORUNO, Modest

Naixement: Azuaga (Badajoz), 8 d'octubre de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Cerdanya, 22.
Ofici: Pagès.
Militància política: CNT.
Lleva: 1936.

Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). Columna "Del Barrio". Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova".
Columna "Del Barrio". Soldat.
Mort: En combat, a Singra (Terol), el 28 de gener de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 157-03/43)SAUMELL VALLS, Antoni

Naixement: Barcelona (Can Tunis), 8 de desembre de 1918.
Estat civil: Solter.
Domicili: Rambla Casanova, 66.

Ofici: Manobre a "Can Güell".
Militància política: Estat Català.
Lleva: 1939.
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). 494 Batalló, 3ª Companyia. MIlicià voluntari a la Centúria "Rafael Casanova". Sergent.
Desaparegut: Se'l donà com a tal, rebent-se carta d'estar com a presoner, a la Universidad de Deusto (Bilbao), sala 6 (20-06-1938)


Informació: AHMSBL (EM)


SEGARRA BERNAT, Francesc

Naixement: ... 
Estat civil: Solter.
Domicili: Marina, 2 (Casa Inglada).
Ofici:
Lleva: 1928.

Enquadrat: 137 BM (32 Divisió de l'EPR).
Mort: En combat, al Front de l'Ebre, el 6 d'octubre de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


SEGARRA BOSCH, Vicenç

Naixement: Sant Boi, 11 d'octubre de 1918.
Estat civil: Solter.
Domicili: Llibertat, 29 (La Rapa).
Ofici: Agricultor. Manobre a la "Cooperativa de paletes".
Lleva: 1939.
Enquadrat: 150 BM.
Mort: Per foc propi, a l'intentar passar-se a l'enemic.
Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-08), (EM, 165-01) (Padró de 1924), (TACD)SEGURA GASULLA, Domènec

Naixement: Sant Joan d'Horta (Barcelona), ...
Estat civil: Casat, amb 1 fill.

Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:

Mort: Per ferides de guerra, als 31 anys i a Barcelona, el 6 de novembre de 1939.

Informació: AHMSBL-105 (Orfes. Caixa 105, expedient 28)SEGURA VALLS, Artur

Naixement: Castelldans (Les Garrigues), 29 de setembre de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Lluís Castells, 57
Ofici: Jornaler a "Can Dubler".
Militància política: ERC.
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). 493 Batalló - 1ª Companyia. Columna "Del Barrio". Voluntari a la Centúria "Rafael Casanova". Soldat
Desaparegut: En combat, a la zona de Singra (Terol), a finals de gener de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 158-01/44-2)


SOLÉ FARRÉS, Enric

Naixement: Sant Boi, 30 d'abril de 1916
Estat civil: Solter.
Domicili: Àngel Guimerà, 121.
Ofici: Escrivent - Tintorer (Can Dubler).
Lleva: 1937.

Enquadrat: 48 BM (6 CE). Voluntari a la "Centúria Casanova".
Desaparegut: En combat, al Front de Llevant, el 4 de juliol de 1938. Fou fet presoner.

Informació: AHMSBL (EM)


SOLÉ NAVARRO, Joan

Naixement: Sant Boi, 11 de novembre de 1916. 
Estat civil:
Domicili: Nou de Madoz, 52.
Ofici:
Lleva: 1937.

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR). Sergent
Mort: Per ferides de guerra i malaltia, a l'Hospital Militar de Lleida, el 19 de març de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


SOLÉ PUJOL, Albert

Naixement: Vilanova i la Geltrú (Garraf), 1910. 
Estat civil:
Domicili: García Hernández, 41.
Ofici:
Lleva: 1931.

Enquadrat: 96 BM.
Desaparegut: En combat, al Front de l'Est, el març de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 163-01)


SURIÀ BUSQUETS, Joan

Naixement: Sant Boi, 2 d'agost de 1910
Estat civil: Solter.
Domicili: Bonaventura Calopa, 11.
Ofici:
Lleva: 1931.

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR).
Desaparegut: En combat, a Gandesa (Terra Alta), el 3 de setembre de 1938.


Informació: AHMSBL (EM, 163-01)


TOMÀS BARRERA, Joaquim

Naixement: Santa Eulàlia (de Ronçana?, Barcelona), 18 de març de 1918.
Estat civil:
Domicili:
Ofici:

Militància política: CNT.
Lleva: 1939.
Enquadrat: 145 BM (44 Divisió de l'EPR).
Mort: En combat, l'any 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-12-26), (Padró de 1924), (EM, 164-03)


TOMÀS BARRERA, Miquel

Naixement: Les Useres (Alcalatén, País Valencià), 17 de novembre de 1912.
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Pi i Margall, 37.
Ofici:
Lleva: 1933.

Enquadrat: 145 BM (44 Divisió).
Mort: En combat, al Front de l'Ebre, el 8 d'octubre de 1938.


Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-10-31), (Padró de 1924), (EM, 163-02)


TOMÀS VIDAL, Albert

Naixement: 
Estat civil: Solter.
Domicili:.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 226 BM - 903 Batalló (3r) - 2ª Companyia. Caporal.
Mort: En combat, a Mequinensa (Baix Cinca), el 2 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


TORRALBA BELTRAN, Joaquim

Naixement: Sant Boi, 25 de novembre de 1915.
Estat civil:
Domicili:
Ofici: Pagès.
Militància política: ERC.

Lleva: 1936.
Enquadrat: 124 BM (27 Divisió) de l'EPR.Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Soldat.
Desaparegut: En  combat.

Informació: AHMSBL (Padró de 1924). (Carnet de Milicià, 104, (FM)TORRALBA FARRÉ, Joaquim

Naixement: ...
Estat civil:
Domicili:
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: XXII CE - Batalló de Sapadors.
Desaparegut: En combat.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-06-20, 1938-07-30) (EM, 158-01/47)

TORRENTS PONS, Josep

Naixement: Clariana, Argençola (Anoia), 12 de desembre de 1918.
Estat civil: Solter.
Domicili: Carretera del Bori, 32. 
Ofici: Pagés. 
Enquadrat:  56 Brigada de Marina (2ª Brigada Marina), del 12 Cos d'Exèrcit.
Mort: En combat, a les operacions del Baix Segre, el  10 de novembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-12-26), (EM)

TORRENTS VALLS, Antoni

Naixement: Sant Boi, 21 de novembre de 1912.

Estat civil:
Domicili: Eusebi Güell, 70.
Ofici:
Lleva: 1933.
Enquadrat:
 
Primer Grup de Canons, 3ª Bateria, de l'Agrupació Artillera de l'Exèrcit de l'Est .
Desaparegut: En combat, a la zona de Balaguer (La Noguera), el 6 d'abril de 1938. Se'l considera pressumpte desertor. 

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163).TORRES ROCA, Jaume


Naixement: Sant Boi, 20 d'abril de 1912.
Estat civil:
Domicili: Martí Julià, 54.

Ofici:
Lleva: 1933.

Enquadrat: 132 BM - 525 Batalló - 3ª Companyia. Soldat.
Desaparegut: En combat, a la zona de Martín del Rio (Terol), el 9 de març de 1938.

Informació: AHMSBL (EM - Caixa 163-03), (Padró de 1924) 

TORRES ROS, Agustí


Naixement: Sant Boi, 19 de febrer de 1910.
Estat civil: Casat, amb 1 filla.
Domicili: Nova de Madoz, 5.
Ofici:
Lleva: 1931.

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR).
Mort: En combat, al front de Valseca - Zuera (Saragossa), el 24 d'agost de 1937.

Informació: AHMSBL (Padró de 1924), (EM, 163-01), (CdG, 1937-09-15)

TORT MARTÍ, Josep

Naixement: Sant Boi de Llobregat, el 14 de maig de 1913.
Estat civil:
Domicili: Carretera de Calafell, s/n.
Ofici: Pagès.
Militància política: CNT.
Lleva: 1934.

Enquadrat: 124 BM (27 Divisió de l'EPR). Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova". Soldat.
Mort: Ferit en combat, a Singra (Terol), el 28 de gener de 1938. Traslladat a un Hospital de Campanya (potser Vilafranca del Penedès), se li perd el rastre, creient que va morir.

Informació: AHMSBL (EM, CMD-2114), (Padró de 1924).TRAVER MITJAVILA, Miquel

Naixement: Onda (Plana Baixa), 21 de febrer de 1910. 
Estat civil: Casat.
Domicili: Bonavista, 10.
Ofici: Cuiner. Treballava a l'Hospital Psiquiàtric.
Lleva: 1931.
Enquadrat: 3r Batalló de Metralladores de la 3ª Divisió. Comissari.
Mort: En combat, el 25 d'agost de 1938.
 
Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-08), (EM, 163-01)


TREMOLOSA COLL, Jaume

Naixement: Sant Boi, 24 de maig de 1914.
Estat civil: Solter.
Domicili: Eusebi Güell, 19.
Ofici: Paleta (Casa Figueras).
Militància política: UGT.

Lleva: 1935.
Enquadrat: Divisió "Carles Marx". Columna "Primer de Maig".
Milicià voluntari a la "Centúria Rafael Casanova" (26). Delegat polític.
Mort: En combat, en l'assalt a l'ermita de Santa Quitèria, Tardienta (Osca), el 19 de novembre de 1936.

Informació: AHMSBL (EM, 164-02), (Padró de 1924), (CdG, 1937-09-15)
URPÍ DOMINGO, Joan

Naixement: 
Estat civil: Casat.
Domicili: Nou de Madoz, 9.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 24 BM (16  Divisió).
Mort: Per ferides de metralla, a l'Hospital Militar nº 4 "La Sabinosa" (Tarragona), el 29 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)

VALLÈS FEU, Guillem

Naixement: 
Estat civil: Casat.
Domicili: Llibertat, 31.
Ofici:
Lleva:

Enquadrat: 191 BM (68 Divisió).
Desaparegut: En combat, en lloc determinat, l'1 de juliol de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


VALLS CALANDA, Josep

Naixement: Sant Boi, 5 de gener de 1916.
Estat civil: Solter.

Domicili: Fermí Galán, 54.
Ofici:
Lleva: 1937.

Enquadrat: 68 BM (34 Divisió - 6 Cos d'Exèrcit de l'EPR). 270 Batalló - 3ª Companyia.
Mort: Per ferides obertes de guerra, patides dos dies abans, a un Hospital de Campanya (Clínica Militar, nº 1), el 19 de novembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-11-23), (Padró de 1924), (EM)VALLS PALÓS, Jaume


Naixement: Barcelona, 16 de març de 1906.
Estat civil: Casat.
Domicili: Pompeu Fabra, lletra "B".
Ofici: Terrasser.
Lleva: 1927.
Enquadrat: 213 BM (72 Divisió de l'EPR). 851 Batalló. Soldat.
Desaparegut: En combat, en lloc indeterminat, a mitjans de novembre de 1938.

Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1939-01-01), (Padró de 1924), (EM).VERDIALES MONTES, Gervasi

Naixement: 
Estat civil: Solter.
Domicili:
Ofici:
Lleva: 1938.

Enquadrat: 3 BM - 7é Batalló de Carrabiners.
Desaparegut
: En combat, a la marge dreta del riu Segre (Lleida), l'11 d'agost de 1938.


Informació: AHMSBL (EM)


VIDAL ALBERT, Pompeu

Naixement: Gràcia (Barcelona), 26 d'abril de 1920.
Estat civil: Solter.
Domicili: Antoni Gaudí, 140.
Ofici: 
Lleva: 1941.

Enquadrat: 36 D - 104 BM - 414 BON.

DesaparegutEn combat, al sector de Tremp (Pallars Jussà), el 24 de maig de 1938.

Informació: AHMSBL (EM-167-01)


VIDAL PINO, Enric

Naixement: Sant Boi, 15 de novembre de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Indústria, 16.
Ofici:
Lleva: 1936.

Enquadrat: 133 BM - 532 Batalló - 3ª Companyia. Infanteria.
Mort: En combat, al Front de l'Ebre, a finals de desembre de 1938 o primers de gener de 1939.


Informació: AHMSBL (EM)


VILÀ RIBES, Pere


Naixement: Sant Boi, 18 de gener de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Francesc Pi i Margall, 41.
Ofici: Pagés.
Lleva: 1938.

Enquadrat: 123 BM (27 Divisió de l'EPR). 491 Batalló - 1ª Companyia. Soldat.
Mort: En combat, a la zona de Cagicar (Osca, Alt Aragó), el 25 de setembre de 1937.

Informació: AHMSBL (EM), (Padró de 1924), (TACD)

VILALTA CASALS, Joan


Naixement: Borredà (Berguedà), 29 d'agost de 1909.
Estat civil: Casat, 2 fills.
Domicili: Eusebi Güell, 23.
Ofici: Paleta.
Lleva: 1930.

Enquadrat: 224 BM (60 Divisió - XVIII CE de l'EPR). 3r Batalló - 3ª Companyia
Desaparegut: En combat, probablement ferit, amb sospites d'haver-se passat, a Balaguer (La Noguera), el maig de 1938. Reapareixerà, com a presoner, a la Presó Militar de la Merced (Pamplona, Navarra).

Informació: AHMSBL (EM)


VILÈS FULQUET, Jaume

Naixement: Sant Boi, 8 d'octubre de 1916.
Estat civil: 
Domicili: Dídac Priu, 5.
Ofici:
Lleva: 1937.

Enquadrat: 48 BM (VI CE de l'EPR). 192 Batalló - Metralladores.
Desaparegut: En combat, al Front de Llevant, el juliol de 1938.

Informació: AHMSBL (EM)

VILLALBA MARTÍ, Melcior

Naixement: Sant Boi, ... 
Estat civil: Casat, amb 1 fill.
Domicili:
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:

Mort: Per malaltia contreta al Front, als 36 anys, al Camp de Concentració de "San Marcos" (Lleó), el 21 de febrer de 1939.

Informació: AHMSBL (Orfes. Caixa 105, expedient 29).
VIRUMBRALES ANDEREZ, Manuel

Naixement: Sant Boi, 25 de juliol de 1917.
Estat civil: Solter.
Domicili: Prat de la Riba, 46.
Ofici: Obrer a "Can Dubler".
Militància política: Estat Català.
Lleva: 1938.

Enquadrat: 59 BM (42 Divisió de l'EPR). Grup Artolas de Sanitat Militar. Companyia de "Transporte a Lomo". Soldat sanitari.
Desaparegut: En combat, a la zona de Peralejos de Alfambra - Rubielos de Mora (Terol), el 6 de febrer de 1938. Davant la sospita d'haver pogut caure presonser, es feren gestions per a l'intercanvi, desconeixent-se el resultat.


Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-03-28, 1938-03-31), (Padró de 1924).


VIVANCOS ALCÁZAR, Eladi

Naixement: Monteagudo (Múrcia), 8 de maig de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Plaça de la Vídua Vives, 13.
Ofici:
Lleva:
Enquadrat:
123 BM (27 Divisió de l'EPR). 4t Batalló - 4ª Companyia. Soldat.
Mort: En combat, a la zona de Carrascal d'Alerre (Osca), el 16 de juny de 1937.
 
Informació: AHMSBL (EM, 158-01)


ZENÓN BIOSCA, Josep

Naixement: Freginals (Montsià), 19 de setembre de 1915.
Estat civil: Solter.
Domicili: Martí Julià, 33.
Ofici: Pagés.
Lleva: 1936.

Enquadrat: 135 BM (31 Divisió de l'EPR). 4t Batalló - 4ª Companyia.
Desaparegut: En combat, en zona indeterminada, el mes de març de 1938. Reapareixerà, temps després, en qualitat de presoner.

Informació: AHMSBL (EM).
Fotografia, de 1938, aportada per la família.

ZENÓN BIOSCA, Vicenç

Naixement: Freginals (Montsià), 1 de juny de 1913.
Estat civil: Solter.
Domicili: Martí Julià, 33.
Ofici:
Lleva: 1934.

Enquadrat: Carrabiner. Servei de Vigilància de Costes - Parc Mòbil.
Nota AHMSBL: En data 15-08-1938 es rep una carta notificant la seva mort en combat. Sobrevisqué, havent estat un destacat impulsor de l'energia eòlica mitjançant generadors electromecànics.

Informació: AHMSBL (EM).
Fotografia, de 1937, aportada per la família.VICTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA (1939-1945):

ADZUARA ROIG, Pasqual [ADSUARA]

Nat, a Vilavella (La Plana Baixa, Castelló), el 8 de gener de 1886.
Casat.
Ofici: Pagès.
Militant d'ERC- UR / UGT.

Jutjat: 20-09-1939 (Procediment Sumaríssim SU 2068 - TMTT 1530). Acusat de "Patruller".
Executat, als 53/54 anys, el 26-03-1940, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).

Informació: AHMSBL (Padró de 1924), FM, PJM, JNV(pàg. 138)

ALONSO BERBEL, Josep

Nat, a Cantoria (Almeria), ...
Casat.
Ofici: Barber.
Militant de la CNT-FAI.
Jutjat: 04-05-1939 (Procediment Sumaríssim SU 2041 - TMTT 211). Acusat de Rebel·lió.


Executat, als 37 anys, el 2 de juliol de 1939, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).

Informació: PJM, JNV (pàg. 142)


BENITO FORNÓS, Hilario

Nat, a Barcelona, ...
Casat.
Ofici: Pagès.
Militant de la CNT.

Soldat, adscrit a la 153 BM.
Una comunicació del 25-07-1938, el donava com a "desaparegut". Deuria ser presoner.

Jutjat: 14-01-1943 (Procediment SO 24852 - TMTT 28604, REF 39963). Acusat de "Patruller".  
Executat, als 34 anys, el 27 de març de 1943, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).


Informació: AHMSBL (Correspondència, Entrada: 1938-07-25). PJM, JNV (pàg. 155)


LÁZARO MONÉS [O MÁÑEZ], Nemesio

Nat, a Barcelona, ...
Casat.
Ofici: Pagès. 
Militant de la CNT.
 Jutjat: 05-08-1939 (Procediment Sumaríssim SU 2083 - TMTT 707). Acusat de Rebel·lió - "Patruller".
Executat, als 34 anys, el 4 de novembre de 1939, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).

Informació: PJM, JNV (pàg. 238).
MARINÉ BADIA, Josep

Nat, a Sant Boi de Llobregat, ... 
Casat.
Ofici: Forner.
Militant de la CNT.
Jutjat: 13-03-1939 (Procediment Sumaríssim SU 1570 - TMTT 230). Acusat de Rebel·lió. Delegat Sindical. Regidor (?).
Executat, als 38 anys, el 29 de març de 1939, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).


Informació: PJM, JNV (pàg. 246)

PALÓS ROVIRA, Salvador

Nat, a Sant Boi de Llobregat, ...
Casat.
Ofici: Jornaler.
Militant de la CNT.
Jutjat: 27-11-1939 (Procediment Sumaríssim SU 8850 - TMTT 5174). Acusat d'Adhesió (President Local CNT - Comitè - Regidor).
Executat, als 36 anys, el 18 d'octubre de 1940, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).
Enterrat al "Fossar de la Pedrera" (Montjuïc, Barcelona).

Informació: PJM, JNV (pàg. 274)
  
VIA COMES, Jaume

Nat, a Sant Boi de Llobregat, el mes de juny de 1911.
Casat.
Ofici: Jornaler.
Militant de la CNT.
Jutjat: 27-05-1943 (Procediment SO 20000 - TMTT 35628). Acusat d'Adhesió (Comitè - Regidor).
Executat, als 30 anys, el 16 de juny de 1943, al "Camp de la Bota" (Sant Adrià del Besós - Barcelona).

Informació: PJM, JNV (pàg. 345)
 


MORTS EN CAMPS DE CONCENTRACIÓ, A L'EXILI:


 

BELTRAN TORÀ, Baldiri

Nat, a Sant Boi de Llobregat, el 10 d'octubre de 1896.
Va estar a l'Stalag XI B Fallingbostel.
El 27-01-1941 ingressa a Mauthausen (número 6.241).
El 17-02-1941 ingressa a Gusen (número 10.512).
Mor, al Camp de Gusen, el 19 de novembre de 1941.

Informació: "Els catalans als camps nazis" de la Montserrat Roig (1977). Amical de Mauthausen.

GARCÍA CRESPO, Manuel

Naixement: Sitges (Garraf), l'1 d'abril de 1913 (a la documentació alemanya consta l'any 1914).
Estat civil: Solter.
Domicili: Carretera de Santa Creu de Calafell. 
Ofici: ?
Lleva: 1934. 

Enquadrat: 2ª CIA 3 BON de la 136 BM (32 D de l'EPR), amb guarnició a  Girona. Va ser voluntari doncs, en el moment de crida de la seva lleva (juliol de 1937), ja consta aquest enquadrament. Estava considerat com a inútil per al front, prestant serveis auxiliars (31 de maig de 1937). Per carta de la BM, des de Brihuega (Guadalajara), sabem que, el 27-07-1937 continuava enquadrat en dita unitat. El Novembre de 1937 és reclamat per la Caixa de Reclutes nº 26 (Barcelona).
Deportació: va passar per l’Stalag de Salzburg (Wehrkeis XVIII) amb el num. 317.
El 9-09-1941 va sortir en un comboi, entrant a Mauthausen l'11 de setembre de 1941 (número 4923).
El 20-10-1941 se'l trasllada a Gusen (número 1391).
El 29-11-1942 morirà en aquest camp..

Informació: AHMSBL (EM), "Els catalans als camps nazis" de la Montserrat Roig (1977). Amical de Mauthausen, Grup d'Estudis Sitgetans.

MARIEGES FULQUET, Salvador

Nat, a Sant Boi de Llobregat, el 6 (o 19) d'octubre de 1917.
Ofici: Impressor a Casa Berniola.
La tardor de 1936 estava enquadrat a la "Columna 1r de Maig" (Número 26), a la zona de Tardienta (Osca).
Va estar a l'Stalag XI B Fallingbostel.
El 27-01-1941 ingressa a Mauthausen (número 6.027).
El 17-02-1941 ingressa a Gusen (número 10.131).
Mor, al Camp de Gusen, el 25 de novembre de 1941.

Informació: "Els catalans als camps nazis" de la Montserrat Roig (1977). Amical de Mauthausen. AHMSBL (Padró de 1924), (TACD),

REYNARD BUISSERIN, Michel

Nat, a Arlés (França), el 17 de maig de 1885.
Ciutadà francès, però santboià d’adopció, fou -al costat d'En Baldiri Aleu- un dels introductors del rugbi a Catalunya (i, per extensió, a tot l'Estat espanyol).
Esportista, als 16 anys pertanyia a l’equip de rugbi de Montpeller, on el seu pare dirigia el diari “Petit Meridionel”.

Estudià a Londres, París i Barcelona, ciutat on ja es va quedar a residir i on fundà l’equip de bàsquet de les escoles franceses de Barcelona.
Enginyer de professió, va ser secretari del Consulat francès a Barcelona.
Va combatre a la Gran Guerra (1914-1918), i latar, a la II Guerra Mundial. Membre de la Resistència francesa, entre 1940 i 1943, any de la seva detenció.
Deportat, va morir al camp d’extermini de Buchenwald (Alemanya), el 1944..


Informació:  Amical de Mauthausen. VS (Llibre)

RUIZ GÓMEZ, José


Nat, a Espinardo (Múrcia), el 13 de febrer de 1901.
Ofici: Jornaler. Guarda Rural interí.
Milicià voluntari.
La tardor de 1936 estava enquadrat a la "Columna 1r de Maig" (Nümero 26), a la zona de Tardienta (Osca).
Acabada la guerra, passa a França.
Detingut a Charmes, Departament dels Vosges, Regió d'Alsàcia - Xampanya - Ardenes - Lorena (França), el 20 de juny de 1940.Presoner 41.794 a l'Stalag XI.
Traslladat a Mauthausen, el 8-09-1940 (Núm. 4.370).
Traslladat a Gusen, el 17-02-1941 (Núm. 10.747).
Mort, al Camp de Gusen (Àustria), l'11 de novembre de 1941.


Informació: AHMSBL (Documentació familiar), (TACD), (TI)

SABAT AMAT, Antoni

Nat, a Santa Coloma de Cervelló, el 3 de febrer de 1903.
Ofici: Músic.
Regidor, pel Front Popular, a l'Ajuntament de Vilaboi (Sant Boi de Llobregat).
Mobilitzat el 9 de maig de 1938, essent destinat a obres i fortificacions.
Exiliat, fou detingut a Kielne.
Va passar pels Stalags VIII C Zagan i XII D Trier.
El 25-01-1941 ingressa a Mauthausen (número 3.246).
 El 17-02-1941 ingressa a Gusen (número 10.692).
Dubtes: Mort, al Camp de Gusen, el 14 d'agost de 1941. Segons el JORF va morir a Guenzerode (Alemanya). Segons dades de l'Amical, va morir el 25 de juliol de 1944, a Neckargerach, als 36 anys (no quadraria, doncs amb la data de naixement).

Informació: "Els catalans als camps nazis" de la Montserrat Roig (1977). Amical de Mauthausen. AHMSBL (Documents família)
  


MORTS EN COMBAT A LA II GUERRA MUNDIAL:


PALLARÉS FARRERAS, Josep

Nat, a Sant Boi de Llobregat, el 24 d'octubre de 1916.
Mobilitzat, ingressa a l'arma d'aviació l'abril de 1937, filiat com a alumne pilot (Gaceta, 1050-C de 15 d'abril de 1937).
Rebé instrucció militar a l'antiga Unió Soviètica, on segurament viuria l'acabament de la Guerra d'Espanya.
Enquadrat a l'aviació de l'Exèrcit Roig, mor en combat aeri contra el nazisme, a la zona de Kerch (Crimea), a les acaballes de la IIª Guerra Mundial, el 1944.

Informació: AHMSBL, ADAR
  
ALTRES VÍCTIMES, CIVILS, A CONSEQÜÈNCIA DE LA GUERRA:


PUGIBERT FERRAN, Tomàs

Edat: Nen.
Mort: A Sant Boi, a mitjans de febrer de 1939, per l'esclat d'una bomba de mà abandonada.
Drets d'inhumació: 20-02-1939.

Informació: AHMSBL (CMD-392) - (Documentació del Cementiri Municipal).

BOET FLECHAS, Antoni

Edat: Nen.
Mort: A Sant Boi, cap el 10 de març de 1939, per l'esclat d'una bomba de mà abandonada, al carrer de Ramon Llull (Molí Nou).
Drets d'inhumació: 13-03-1939.

Informació:
AHMSBL (CMD-411) - (Documentació del Cementiri Municipal).
  
DONAT PLA, Antoni

Edat: Adolescent (15 anys).
Mort: A Sant Boi, els primers dies d'agost de 1939, per l'esclat d'una bomba de mà de trilita (tipus pinya), a les immediacions de "Can Jover" (Marina). A conseqüència d'aquest mateix incident també va resultar mort RAFAEL PASTOR ALBUICHER.
Drets d'inhumació: 20-02-1939.

Informació: AHMSBL (CMD-915) - (Documentació del Cementiri Municipal).


PASTOR ALBUICHER, Rafael

Edat: Nen / Adolescent.
Mort: A l'Hospital Clínic (Barcelona), tres dies després de resultar ferit (primers dies d'agost de 1939), per l'esclat d'una bomba de mà de trilita (tipus pinya), a les immediacions de "Can Jover" (Marina). A conseqüència d'aquest mateix incident també va resultar mort el jove ANTONI DONAT PLA.
Drets d'inhumació: Potser fou enterrat a  Barcelona.

Informació: AHMSBL (CMD-915).

  


ABREVIATURES EMPRADES:

AHMSBL - Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat
BM - Brigada Mixta

CdG - Actes de la Comissió de Govern (AHMSBL)
CE - Cos d'Èxercit (EPR)

CEMC - Comitè d'Educació Militar de Catalunya (AHMSBL)
CG - Causa General
CMD - Comissió Municipal de Depuració (AHMSBL)
CT - Certificat de Treball (AHMSBL)

EM - Expedient de Mobilització (AHMSBL)
EPR - Exèrcit Popular de la República

FM - Fitxes de Mobilització (AHMSBL)
JORF - Diari Oficial de la República Francesa
JNV
- Justícia, no venjança... (Llibre, 2008)
PJM
- Procediments Militars Judicials (Llibre - Índex)
TACD - Targeta d'Allistament - Conselleria de Defensa (AHMSBL)
TI -Targeta d'Identitat (AHMSBL) 
TIE - Targetes d'Identitat Electoral (1935)
VS - Vides Santboianes