Construint el Museu de Sant Boi: El llibre "L'honra dels fills"

Clip_73 Material: paper
Dimensions: 18 x 12.5 cm (56 pàgines)
Cronologia: 1935
Donació de: Rogés Llibres, de Mataró (1999)
L'honra dels fills és un drama original de l'escriptor costumista Josep López Pinillos, 'Parmeno' (1875-1922). L'autor, que va saber retratar com ningú l'Andalusia rural, va veure com actrius de la talla de Margarida Xirgu o María Guerrero estrenaven les seves obres a Madrid. Aquest llibret és original per diferents motius. En primer lloc, perquè
és una adaptacio al català. En segon lloc, perquè hi consta la data de l'estrena, la nit del 12 d'octubre de 1935, a l'Ateneu Familiar. Finalment, perquè la primera actriu, Enriqueta Torres, hi va estar acompanyada per un grup d'actrius i actors santboians, exponents de l'empenta cultural del Sant Boi de preguerra: Manuela Izquierdo, Clara Torres, Joan Pagés 'Xarric', Francesc Torres, Joaquim Rallo, Francesc Puig, Alfons Castells i Sebastià Alentorn.
MUSEU DE SANT BOI
(Revista VIURE SANT BOI, setembre de 2002)