Construint el Museu de Sant Boi: Un esperó de rodeta

Clip_77
Materials: ferro
Dimensions: 21 cm de llarg
Cronologia: segles XVI-XVII
Recuperat a: Can Diví (1998)
Un esperó és un instrument de metall amb una punxa o una rodeta i diverses punxes (en el nostre cas, giratòries), que es porta a la part posterior de la bota de muntar i serveix per punyir el ventre de la cavalcadura i estimular-la a caminar o córrer. En concret, aquesta peça es va recuperar a les excavacions dutes a terme a Can Diví l’any 1998, juntament amb un significatiu conjunt d’objectes de la vida rural i agrària del Sant Boi de l’època moderna. Parlem d'un objecte, doncs, amb una antiguitat secular, però en realitat els animals de peu rodó han estat emprats -fins no fa gaires dècades- per a múltiples tasques de suport als humans: medi de locomoció, transport de càrregues o mercaderies, tracció de carros, força
motriu per a diversos enginys...
MUSEU DE SANT BOI
(Revista VIURE SANT BOI, abril de 2002)