L'Ajuntament simplifica i racionalitza el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

Clip_99 L'Ajuntament aprovarà pròximament una actualització del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sant Boi. El nou document simplifica, racionalitza i flexibilitza la normativa actual, de l'any 1990.
L'objectiu principal és fer compatible la protecció dels elements més interessants de l'arquitectura local amb les intervencions necessàries per revitalitzar el nucli històric, la
zona de la ciutat que concentra la majoria dels elements protegibles. El nou document cataloga 56 edificis com a béns culturals d'interès local, en atenció al seu valor arquitectònic o històric, i reclama la consideració de béns d'interès nacional per a les Termes Romanes i l'església. (Segueix ...)
(Revista VIURE SANT BOI, juny de 2001)