Memoràlia: De quan Sant Boi era productora de vi

Els arqueòlegs coneixen des de fa temps la importància del conreu de la vinya en temps passats a la muntanya de Sant Ramon. En canvi, fa relativament poc que en tenen evidències físiques.
La documentació parla de l’existència de vinyes a la zona des de l’edat mitjana (segles X-XI) i les actes municipals confirmen que aquestes vinyes van perdurar fins a principis del segle passat (tot i que de baixada en aquesta darrera etapa, a causa de la important crisi que arrossegava el sector des de l’entrada de la voraç plaga de la fil·loxera al 1879).
El Museu de Sant Boi i diferents tècnics municipals s’estan ocupant ara de documentar totes les restes de Sant Ramon relacionades amb l’explotació vinícola i agrícola en general: marges i cabanes de pedra seca, cisternes per acumular aigua de la pluja, recipients per preparar el sulfat de coure, tines i cups al mig de la vinya, petits refugis per a les eines, escales fetes als marges, camins antics...
Aquests elements són l’únic testimoni material que conservem d’aquesta important activitat econòmica, juntament amb els cups que de tant en tant encara podem trobar i documentar al nucli antic.

MUSEU DE SANT BOI
(Revista VIURE SANT BOI, desembre de 2005)
Foto: El Museu documenta les restes relacionades amb la producció de vi a Sant Ramon (Maria-Lledó Barreda - AHMSBL)