Memoràlia: El primer mestre i els primers alumnes

El doctor Jaume Codina ha fet, a l’arxiu de la parròquia de Sant Baldiri, un gran nombre de descobertes. Una de les més espectaculars és un contracte sobre la primera escola que hi hagué a Sant Boi. En fa 500 anys. El juny de 1505 s’obrí aquesta primera escola de minyons (només per a nens), gràcies a la iniciativa de cinc caps de casa: Jaume Ricart, Salvador Fuster, Jaume Joan, Pere Bosc i Antoni Ferrer. Era una escola privada i elitista, amb numerus clausus (restringida a 10 alumnes) i d’una modernitat sorprenent. El mestre, Vicenç Prat (batxiller en arts), es comprometé a impartir-hi lliçons de gramàtica i poesia per 20 ducats l’any. El pagament incloïa el lloguer de la casa-habitació on feia les classes, quatre quarteres de forment i dues càrregues de vi most. Una altra de les clàusules estipulava una indemnització de 25 lliures en cas d’incompliment del contracte.
L’escola va funcionar dos anys. Codina creu que una epidèmia de pesta en podria haver estat la causa determinant. En definitiva, un fet força insòlit per a una societat rural immersa en les contradiccions del traspàs de la baixa edat mitjana a l’època moderna. Fins a la segona meitat del segle XVII no hi hagué la primera escola pública a Sant Boi, situada a la casa consistorial, a l’actual carrer de Joan Bardina.


ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, novembre de 2005)
Foto: Un aula escolar del primer terç del segle XX. Fons Valentí Escardívol Coll de l'AHMSBL.