Memoràlia: La història dels nostres barris


El Museu de Sant Boi i l’Arxiu Històric Municipal (juntament amb els tècnics dels casals i els consells de barri) impulsen enguany un projecte de proximitat que té com a objectiur acostar la tasca d’aquests organismes als diferents barris que conformen la ciutat.
Aquest projecte, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’endinsarà en la història i la trajectòria vital de cada barri i descobrirà i en farà partícips els veïns i les veïnes protagonistes. La tasca que es faci servirà per millorar el coneixement històric mitjançant la recollida de documentació (amb donacions o reproduccions digitals) de fonts primàries (entitats i particulars).


Entrevistes i material documental. Per sobre de tot, es vol aconseguir la recuperació d’elements d’identificació col·lectiva: territorial, cultural i social (fotografies, filmacions, impressos d’agitació i propaganda, butlletins, revistes...). També es faran entrevistes a persones significatives en la trajectòria col·lectiva dels nostres barris: primeres i primers habitants, líders veïnals, responsables d’AMPA, comerciants de llarga implantació...
Tot aquest treball serà retornat als barris en forma de produccions audiovisuals, exposicions i publicacions que donaran a conèixer el procés desenvolupat i l’oportunitat i interès de la recuperació de la memòria històrica col·lectiva.
En una primera fase, el treball es durà a terme a Camps Blancs i Casablanca i, posteriorment, seguiran la resta de barris de la ciutat.


ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, juliol de 2007)

Foto: Manifestació veïnal al carrer Viladecans, Casablanca (AHMSBL).