Memoràlia - La proclamació de la República a Sant Boi

Al vespre del 14 d’abril de 1931, un comitè format per Roc Tarrida Valls, Vicenç Urpinas Rabassa, Bartomeu Petit Feu, Antoni Forns Roca i Josep Ravetllat -tot seguint instruccions de la Presidència de la República Catalana- prengueren possessió de l’Ajuntament. L’endemà a la tarda es reuniren amb els regidors republicans sorgits de les eleccions que s’havien celebrat el diumenge 12 i procediren a constituir l’Ajuntament republicà. Després d’assabentar els 16 regidors dels seus drets i deures, i que aquests acceptessin el nomenament, es llegí un telegrama del president Macià: “Regidors Republicans catalanistes elegits diumenge tenen d’incautar-se immediatament d’aquest Ajuntament per ordre del Govern Provisional Republicà Català. Si fossin minoria, completin entitats republicanes i proclami’s República Catalana. Remeti secretaria provisional del President, Palau Generalitat Barcelona, confirmació oficial, urgent escrit amb noms de l’Alcalde i membres Comitè provisional Ajuntament. Indispensable manteniment ordre – Francesc Macià.”
Tot seguit es va procedir a escollir la figura de l’alcalde, responsabilitat que va recaure sobre el senyor Baldiri Déu i Priu per quinze vots a favor i una papereta en blanc.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, abril de 2006)
Foto: Reproducció del pergamí, amb la signatura de tots els assistents, de la sessió on es proclamà la República. L'original resta desaparegut (Fons Joan Ros Cardona de l'AHMSBL)