Memoràlia - Les gelades de 1956

El febrer de 1956, després d’un gener molt temperat, unes gelades van arrasar bona part dels cultius i van modificar el paisatge santboià. Els efectes del fred sobre l’economia de la pagesia van ser ben importants.
La germandat local de llauradors i ramaders va celebrar al març una assemblea per demanar una moratòria en la contribució territorial, l’excepció en l’arbitri sobre la riquesa provincial agrícola i la tramitació de crèdits especials i subvencions, ja que les assegurances no cobrien les gelades.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, febrer de 2005)