Memoràlia: Una plaça de braus

L’any 1974, el barri de Camps Blancs va veure com, a l’esplanada que hi ha entre la ronda de Sant Ramon i el carrer Cerdanya, es va instal·lar una plaça de braus «portàtil». En els dos anys que es va mantenir en peu, s’hi van celebrar novillades (amb picadors i sense) i xarlotades (espectacles còmicotaurins).
Amb l’arribada de la democràcia el solar es va urbanitzar mantenint el caràcter de gran plaça pública de Camps Blancs. El nom actual és plaça Ernest Lluch i Marín.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, novembre de 2004)