Memoràlia: Vilaboi, un nom de guerra

En sessió plenària del 13 d’octubre de 1936 es va acordar, per unanimitat, el canvi de nom de la població; es va substituir Sant Boi de Llobregat per Vilaboi. Diverses foren les causes d’aquest canvi, que també va afectar altres poblacions catalanes.
En Baldiri Déu explica que: “Les causes o influències que abocaren l’Ajuntament a efectuar el canvi de nom de la vila en foren diverses. D’una banda, i potser que en sigui la principal, fou la qüestió de son significat religiós, que pot ben acceptar-se sobretot en aquells moments de revoltes passionals. L’altra, ja no religiosa, però més pràctica, n’era la llargària, o sigui l’exagerat nombre de lletres que, en qualsevulla comunicació o document s’havien d’escriure per fixar sa toponímia comarcal [...] Vila: significatiu d’agrupament, de nucli urbà i Boi: n’era la determinació de lloc [...]
La deliberació fou llarga i enutjosa, però quan un sector de la Corporació (la CNT) es pronuncià per batejar-la imposant noms violents i fins i tot ardits com: Vilaroja, Vilaforta, o d’altres de similars, i altres sectors que sols bregaven per fer desaparèixer el Sant. En tal cas sols estaria el Boi ... Però, quin Boi? Boi-bo! Boi-moll, Boi-sec! Boi-fruiter?, Boi-pruner? [...] A la fi s’imposà, abans d’adoptar acord definitiu i, per unanimitat absoluta, s’acordà que fos, Vilaboi! Aquest
mot incloïa els dos significats de vila i el nom antic de Boi, o “Semboy”, d’expressió llatina o prefiguració francesa de “sans bois” que en termes gramaticals vol significar “terra sense boscos”.»

Sembla que la proposta de Vilaboi fou una ocurrència del senyor Enric Mestres i Roig, qui va argumentar que: “A Sant Boi li volien posar noms com Vilaverda, per exemple. Vaig proposar “Vilaboi” perquè així el coneixeria tothom i no canviaria gaire la imatge del poble.”

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, octubre de 2006)


Imatge: Document de notificació, a d'altres organismes administratius, del canvi de nom per Vilaboi (Gentilesa de l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat).