LA VENTADA TAMBÉ HA AFECTAT L'ARBRAT DELS JARDINS DE CAN TORRENTS

La ventada de dissabte passat, 24 de gener de 2009, també ha afectat als jardins del Museu. Diversos arbres -alguns d'ells de gran envergadura- van caure, així com la teulada d'un dels edificis privats dels carrers Mediterrani-Agramunt i que va anar a parar -íntegra- a la feixa superior de Can Torrents, on va quedar frenada per un dels nostres arbres.
Donada la necessitat d'atendre multiplicitat d'afectacions a cases i vies públiques de la nostra localitat, no sabem quant de temps es necessitarà per enretirar els arbres afectats i en netejar aquest espai que, mentrestant, queda tancat al públic i al desenvopulament de qualsevol tipus d'activitat.
Afortunadament, l'edifici del Museu no ha estat afectat i la sala d'exposicions i els serveis tècnics i l'Arxiu Històric Municipal continuen oberts i donant el servei que els hi és propi.
Imatges del 24 de gener de 2009
Can Torrents - 01 Can Torrents - 02
Can Torrents - 03 Can Torrents - 04
Can Torrents - 06 Can Torrents - 05
Can Torrents - 07                      Can Torrents - 08
Can Torrents - 10                                          Can Torrents - 09