Fa cent anys: preocupació per l’ensenyament primari

Acord de l’Ajuntament Ple, 5 de desembre de 1909: “De una comunicación de la Comisión organizadora del Congreso de primera enseñanza de Barcelona interesando que este ayuntamiento se suscriba al mismo y nombre un representante que asista á sus sesiones, acordándose acceder á lo solicitado en atención a la importancia de la empresa y a la módica cantidad de tres pesetas que importa la suscripción facultándose al Sr. Alcalde para el nombramiento del aludido representante.
Ensenyament primari
Ampliació informativa: Cal recordar que aquest congrés, desenvolupat pels Nadals de 1909, se celebrava quan encara es patien els efectes directes del fets de la “Setmana Tràgica” del juliol d’aquell any. Dit congrés, que tenia entre els principals impulsors al pedagog santboià Joan Bardina i la seva esposa Josepa Soronellas, va intentar defensar, i salvar en la mesura del possible, el pòsit de l’experiència pedagògica catalana -acumulada al llarg dels anys- enfrontada a l’arcaisme religiós del moment.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1 comentari:

Joan Vendrell i Campmany ha dit...

Interessant recull d'aquest espisodi de la vida santboiana a principis del seglo XIX.