RESTAURACIÓ DE LA TORRE MEDIEVAL DE BENVIURE

2011-04 VSB-P13-Benviure
Revista municipal “VIURE SANT BOI” (març-abril de 2011, pàgina 13).