UN MUSEU LLARGAMENT ESPERAT


L'estiu de 1984, la recentment creada Associació d'Amics del Museu de Sant Boi, impulsava una campanya reivindicativa d'un Museu d'història per a la nostra ciutat. Constava de 3 cartells de gran format (100x70 cm) que s'anirien fent públics de forma successiva:
1) "SANT BOI NO EN TÉ", anava sense signar, pretenia generar dubtes i expectació respecte a què era allò que es reivindicava. Malauradament, mans no identificades, manipularen els cartells i hi afegiren a sobre una franja què, tapant el nom de la nostra població, feia al·lusió a la figura del batlle. Aquest fet, que fou recollit per la premsa de l'època, va obligar a l'AAM a explicar -abans d'hora- l'objectiu de la campanya i a desvincular-se d'aquella lamentable manipulació, tot demanant excuses a l'Ajuntament.
PUB-793
2) "SANT BOI EN NECESSITA", també sense signar, pretenia mantenir la intriga i mantenir viu el debat que, de forma malaurada, fou espatllat per la manipulació de que fou objecte la campanya.
PUB-791
3) "VOLEM UN MUSEU!", presentat pels volts de la Fira de la Puríssima de 1984, aclaria l'objectiu de la campanya què, malgrat els entrebancs, va assolir l'objectiu pel qual fou concebuda.
PUB-792
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL – MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT