DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS: LA PRIMERA ACTA (1769)


Des de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat ens sumem a la celebració d’aquesta Diada tot presentant-vos la reproducció de la primera Acta Municipal que conservem.
Data del 6 de desembre del 1769.
0001
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT