19 de març de 1812 – 19 de març de 2012: “Viva la Pepa”.

     “L'any següent, 1812, començà amb importants canvis de l'Administració francesa a casa nostra: la substitució del cap militar de Barcelona i el canvi de l'articulació amb l'Imperi que comportava el decret d'annexió del Principat a França. La documentació, per contra, denota un major control de la situació per part de la Junta Superior; van arribar diversos comunicats relatius a la celebració de les Corts a la ciutat de Cadis. Castells manté en les seves memòries la certesa de les difícils condicions de vida d'aquell any, que fins i tot arriba a anomenar "de la miseria". Ens explica que:
    "(...) En est Any demanaren los Españols tants Fadrins com hi hagués bons per las Armas, tots per ser soldats y Contribucions ab diners, tantas com podían.
     Demanaren los Francesos 1600 quarteras de Blat, 400 quarteras de Ordi y 4000 quintars de Palla. Lo Blat lo pagaren a 40 pesetas lo Ordi 20 pesetas pero feren lo que lo Any pasat la palla a 1 paseta lo qtr.
     En est Any se patí mola miseria, la jent se menjaban per compte de cols, citrons, culisos, blets (...) funolls, bledas de camp no sen trobaba cap per ser tant perseguit de pa apenas sen podia menjar per ser tan car, se pastava pa de grana de brisa, aglans, closcas de piñó (...) lo Blat estava 14, 15 y 16 Duros la Quartera se diu que en la vila de Martorell y altres paratjes se menjaban la carn dels animals rosam que morían. (...)"
808 (Constitució Cadis) 
Primera pàgina de l’exemplar imprès original (resum), de la Constitució de Cadis,
que conserva l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
El mes de maig van arribar a la vila dos soldats i un mosso d'esquadra per tal de dur a terme la custòdia del terme municipal. Notícies com aquella indiquen el -cada dia més efectiu- control de la vila per part de les autoritats de la Junta Superior. D'entre la documentació conservada d'aquest any tenim també un significatiu exemplar d'un resum de la Constitució de Cadis.”
Text: Carles Serret i Bernús.
Extret de “Història de Sant Boi de Llobregat”,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (1993),
Pàgines 211 a 213.