S’acosta una nova edició dels LUDI RUBRICATI (9 i 10 de juny)

Com vestien el homes a l’antiga Roma?
   La toga era el tipus de vestimenta habitual dels homes que naixien lliures. Hi havia diferències de color i d'ornament segons les edats, rangs i funcions, però la forma de la vestimenta era idèntica per a tots. Habitualment, la toga era de llana blanca.
senador amb toga  Túnica 1
    Els esclaus i plebeus vestien túniques, robes de color terrós i fosc, els homes lliures i benestants portaven vestits de colors clars o vius. La cintura la cenyien amb un cinturó de cuir.
túnica 1  túnica 2  Túnica 2
   Els teixits més emprats eren la llana, a l’hivern, i el lli, a l’estiu. Altres materials emprats era la seda, tot i que era un tipus de teixit molt car, ja que venia d’orient; les pells d’animals, sobre tot com a complement per als llargs dies d’hivern. També coneixien el cotó, que van aconseguir barrejar amb lli, aconseguint un vestit més durador.
muntatge de la toga
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT