Fa cent anys: El tren s’acostava … a Sant Boi.

      El 29 de desembre d’enguany, farà 100 anys de l’arribada del tren, del “Carrilet” a l’estació de Sant Boi. Aquesta havia estat projectada i construïda per a un ramal d’una línia de “via ampla” que, malauradament, mai es va arribar a construir (parlarem d’aquest projecte al proper “Memoràlia” de la revista municipal “Viure sant Boi”).
212a [ARX-2752]
Obres, davant de l’antic escorxador (a l’actual Avinguda de Maria Girona)
de preparació del ferm abans d’estendre les vies del “Carrilet”.
Havia de ser feta en una data molt immediata a la notícia que us presentem.
Fragment d’una fotografia del fons Carles Martí i Vilà
(Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat)
    
     Els mesos previs a la inauguració, de forma òbvia, van ser de molta feina i treballs de tot tipus, d’un trasbals continu per les diverses obres a desenvolupar tal i com recullen dues anotacions –entre moltes d’altres d’aquell any- de la sessió plenària del 27 d’octubre de 1912:
    “De una comunicación del Gobierno Civil conteniendo un acuerdo de la Exma. Diputación provincial concediendo permiso a la Compañía Camino de Hierro del Nordeste de España para la construcción de un muro y de un paso en el linde del camino vecinal de la carretera de Tarragona á Barcelona a la de Barcelona a Santa Cruz de Calafell".
     “Hacer las oportunas gestiones para que en los pasos a nivel de los tres caminos que cruzan la via férrea próxima a explotarse, ó sean el de la riera Bertrán, el del Manicomi y el del Torres, se destinen guardas que se consideran necesarios dado el mucho tránsito de los mismos.”

     Al llarg dels propers mesos anirem dedicant noves col·laboracions al tema del “Centenari” i que trobareu sota l’etiqueta FFCC (Ferrocarrils Catalans).
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL