Fa cent anys: Felicitació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

A l’Acta de la sessió plenària, del 14 de setembre de 1913, trobem la següent anotació:

"De una comunicación del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat felicitando á esta Corporación por el acuardo adoptado de poner a la Rambla el nombre de Rafael de Casanova, adhiriéndose á cuantos actos se organicen pera honrar la memoria de aquel gran patricio, acordándose enterado con satisfacción."

L’acord de canvi de nom a la Rambla, passant de Maluquer a Casanova, s’havia adoptat a la sessió del 20 d’abril de 1913.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL