Fa cent anys: Conveni entre les institucions psiquiàtriques i la Junta Administradora del cementiri

     Des de la seva fundació, la institució psiquiàtrica local -obra dels esforços del doctor Antoni Pujadas-, tenia molts punts de relació amb l’Ajuntament de la nostra vila. Un dels més complexos era el que mantenia amb la Junta Administradora del Cementiri, donat que la mortalitat a les institucions era molt alta i, en moments puntuals, epidèmics, esfereïdora.

      El primitiu psiquiàtric, mixt des de moltes dècades enrere, va optar per la separació administrativa per sexes, l’any 1913. Les raons eren funcionals, tant administratives com assistencials. Conseqüentment a aquella separació calia procedir a adequar els convenis a la nova realitat.
038-ROS
     La Junta Administrativa del Cementiri Municipal va prendre, a la sessió del 26 de novembre de 1913, els següents acords:
"[...] Como quiera que el concierto que venía rigiendo para los enterramientos de los fallecidos en el Manicomiso ha de terminar en 31 de Diciembre próximo, á causa de que el regimen administrativo unitario cesa, a partir de aquella fecha, independiente para cada una de las secciones de hombres y de mujeres, se acuerda delegar al Rdo. Sr. Cura - Regente y al Dr. Llinás para que se avisten con el Padre superior del Manicomio de homres y la Madre superiora del de mujeres al obgeto de intentar la celebración [de] un nuevo concierto para cada dependencia, bajo la base total de mil pesetas anuales que actualmente se cobra por este concepto.
     Acordose acto continuo que á partir del dia 1º de Enero próximo los derechos de enterramiento en la fosa común sean de ocho pesetas para cada cadáver en vez de las cinco que se cobran actualmente.
     A propuesta del Dr. Llinás se acordó apercibir al sepulturero que se abstenga de utilizar á los albergados en el Manicomio en las faenas de enterramientos.
     A propuesta del Rdo. Sr. Cura Regente se acordó; que los cadáveres procedentes de dicho establecimiento sean depositados en la fosa común con la caja tapada permitiéndose únicamente que se rellenen de cal los huesos que en dicha caja deje el cadáver
."
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

1 comentari:

Joan Vendrell i Campmany ha dit...

Es una informació molt necessària i a la vegada interessant per a les persones dedicades a l'estudi i a la divulgació de l'història dels establiments psiquiàtrics de Sant Boi de Llobregat.

És d'agraïr al Sr. Carles Serret aquesta i moltes altres aportacions que ens permetren de conèixer fets i situacions que, d'altra manera, no seria possible de conèixer.