FA CENT ANYS: REINAUGURACIÓ DE L'ESTAGE SOCIAL DE L'ATENEU FAMILIAR


     Escrivim aquest article avui, un 21 de maig, l'endemà de la "Festa Major" de Sant Boi de Llobregat. Ahir, s'acompliren 100 anys de la "reinauguració" de l'estatge social de l'Ateneu Familiar, al carrer de la Pau. I, parlem de "reinauguració" per unes circumstàncies dramàtiques, per sort sense danys personals, que afectaren al primer estatge.


     L'Ateneu Familiar, sorgint d'una escissió de la massa social de l'Ateneu Santboià, es va constituir l'hivern de 1912-1913 i va ser legalitzat a les portes de la primavera de 1913. Des del primer dia tingué un objectiu a l'horitzó immediat, dotar-se d'una seu social, amb sala d'espectacles, per afegir-se a l'oferta cultural local. Un any i mig més tard, l'octubre de 1914, pogueren celebrar -amb gran èxit- el "Banquet de la Coberta" (i del que us presentem una imatge) i, tot seguit, es desplegaven diverses iniciatives socials.     El vent, però, ho malbarataria tot. Va ser la nit - matinada del 21 al 22 de febrer de 1915 quan una formidable ventada, "un huracà" segons paraules de Baldiri Déu (nosaltres afegim que equiparable -en quant a força- a la del 24 de gener de 2009, de tràgiques conseqüències per la nostra ciutat) va anorrear tota aquella tasca, poques hores després què s'hagués celebrat, en aquell local, una festa infantil de carnestoltes. Va ser la mateixa ventada que tombà el popular "Pi del Cartró".     La contundència de les imatges parla per ella mateixa. Les pèrdues econòmiques foren considerables, però la societat no va defallir i, tot seguit, emprengueren les tasques de reconstrucció amb aportacions en metàl·lic, cessió de materials, jornals voluntaris, ...


     El llibre d'Actes municipal recull, en data 9 de maig de 1915, que:
            "[...] se había cursado al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia una instancia del Ateneo Familiar de esta villa solicitando permiso para la inauguración del local reconstruido, el día 20 del corriente."
     I, la setmana següent, sense coneixèr-ne els detalls (Acta de la sessió del 16 de maig de 1915):
            "Dióse cuenta:
            De una comunicación del Gobierno Civil dirigida al Sr. Alcalde relativa al local reconstruido del Ateneo Familiar."

Carles Serret i Bernús

Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat

1 comentari:

Joan Vendrell i Campmany ha dit...

Sortosament no es va tenir, en aquest cas, que lamentar desgràcies personals. Malauradament a Sant Boi de Llobregat no es guarden bons records de les conseqüències de les fortes ventades que al llarg dels anys ha patit el municipi.