PASSEJADES (4) - EL PUIG DEL CASTELL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Adaptació del quart volum de les "PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGES" quadern publicat l'any 2000..


Autoria dels textos originals: MARIA-LLEDÓ BARREDA I CASANOVA.

Adaptació digital: CARLES SERRET I BERNÚS (2020).


Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Departament de Cultura. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020).


* * *

INTRODUCCIÓ


El barri antic de Sant Boi s'articula al voltant del turó del Castell formant una unitat geogràfica, però no sempre ha estat així; fins a mitjan segle XIX es trobava dividit en tres jurisdiccions de règim feudal: l'Alou, el Reial i la Pobla Arlovina.


L'objectiu d'aquesta passejada és conèixer les dues jurisdiccions que confluïen a l'antiga Plaça de l'Alou i està pensada perquè la puguin realitzar persones amb mobilitat reduïda. Les dues jurisdiccions són la del Reial, que depenia directament del rei i que estava dividida en dos barris: "el Reial" i "Sant Pere", i la jurisdicció de l'Alou, que depenia del senyor del senyor del castell.

Els terrenys que ocupaven els barris de Sant Pere i el Reial, havien pertangut a la jurisdicció del Castell i va ser Jaume I qui, per interessos polítics, cap al segle XIII, va començar a comprar terres i posar-les sota la seva tutela.

El barri de Sant Pere s'organitzà al voltant de l'ermita de Sant Pere i depenia del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. La població era dispersa, en petites cases de camp, masos i masies. En canvi, al barri del Reial, tenia un caire més urbà: el carrer del Pont era el principal i era travessat pel carrer de Sant Pere més Baix. La barriada de Sant Pere s'articulava amb el barri del Reial per tres carrers paral·lels: l'antic camí de Sant Pere, el carrer Sant Pere més Baix i el carrer Sant Pere més Alt.

L'Alou estava format per propietats lliures de gravàmens concedides per tal d'afavorir l'assentament de nous pobladors i pobladores a l'alta edat mitjana. Aquest barri depenia jurisdiccionalment del senyor feudal del Castell o "Casa del Puig".

PUNTS D'INTERÈS:
(Accediu a la informació des de les fites al plànol)

01 - Les termes romanes.
      (Vídeo divulgatiu sobre el seu funcionament)
02 - Can Torrents.

       (Recull de fotografies antigues de Can Torrents)
03 - L'antic Hospital.
04 - Casa de les Voltes / Mercadal.
05 - Carrer de l'Alou.
06 - Can Barraquer.
07 - Casal Parroquial.
08 - Carrer de la Pau.
09 - L'església parroquial.
10 - El camí de Sant Pere.
11 - Cal Nes.
12 - Villa Rosita.
13 - L'Ermita de Sant Pere i Can Tries.
14 - Can Massallera.


BIBLIOGRAFIA: Podeu saber més de la bibliografia local des d'aquí.

Cap comentari: