Construint el Museu de Sant Boi: Revista "Or i Grana"

Clip_81 Materials: paper
Dimensions: 21,5 x 27 cm de llarg
Cronologia: agost-octubre de 1919
Donació de: Carles Martí i Vilà (1986)
Aquest mes presentem una donació documental molt significativa: una col·lecció completa, enquadernada, dels cinc números de la publicació local Or i Grana, apareguda durant uns mesos de 1919. La revista fou dirigida per Baldiri Déu i Priu (1892-1974), un dels personatges més actius del Sant Boi social, cultural i polític del segle XX. Malgrat la curta vida, Or i Grana va tenir una gran significació i es podria considerar com la primera revista contemporània de Sant Boi. D’orientació nacionalista, hi són nombrosos els articles polítics, culturals, esportius, etc que, al costat d’una munió d’anuncis de gran interès històric i alguna que altra fotografia o gravat, fan d’ella un referent de consulta obligada per a l’aproximació sociològica al Sant Boi de preguerra.
MUSEU DE SANT BOI
(Revista VIURE SANT BOI, maig de 2002)