Memoràlia: Els plataners de la Rambla

Clip_80 Pels volts de 1880 es va urbanitzar el ‘Clos de Ca l’Amigant’, una explanada d’horts situada entre el riu i l’antiga Pobla Arlovina. En aquest indret van néixer l’actual plaça de l’Ajuntament, l’estació, la rambla, el passeig de Fonollar (avui, avinguda Maria Girona) ...
L’any 1884, quan es va urbanitzar la rambla (aleshores, de Maluquer), s’hi van plantar 58 plataners. Havien de ser arbres de bona qualitat, sense defectes en la morfologia i amb un tronc de 40 cm com a mínim. A la subhasta només hi va concórrer una proposta, signada pels santboians Josep Munné i Joan Roca, que van executar els treballs pel preu de 2 pessetes i 74 cèntims l’arbre.
Malgrat els 120 anys transcorreguts i les inevitables substitucions provocades per accidents, malures o treballs d’infrastructura, podem dir que aquells mateixos plataners encara donen a la rambla, avui, la seva particular fesomia.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, setembre de 2004)