Memoràlia: Al carrer de La Pau hi havia una església romànica

Clip_88 L’any 1984, unes excavacions al carrer de la Pau (Nucli Antic) van posar al descobert un antic edifici que els romans usaven com a dipòsit d’aigua a cel obert. A l’Edat Mitjana, aquest dipòsit es va convertir en ... una església parroquial. Per què aquest canvi tan espectacular? Perquè els edificis romans eren tan sòl.lids que per fer-hi l’església va ser suficient amb aixecar uns metres les parets i afegir-hi un sostre amb bigues de fusta. L’església va romandre en aquest mateix indret fins al segle XVIII, quan es va construir l’actual església barroca de Sant Baldiri. Aleshores, l’antiga es va enderrocar i es va convertir en ... un cementiri.
Va ser probablement aquest darrer ús el que va donar nom al carrer actual (per allò de la ‘pau eterna’), nascut en aquest indret a mitjan segle XIX, quan el cementiri es va traslladar als afores de Sant Boi.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, novembre de 2002)