Memoràlia: Anys 40 - Un nou ordre municipal

Durant la Guerra Civil, l’endemà mateix de l’ocupació del municipi de Sant Boi, les noves autoritats militars van constituir una comissió gestora que, al llarg de 10 anys, seria la responsable d’abordar les qüestions municipals.
Les persones escollides per formar part d’aquesta comissió ho foren tant per la seva vinculació amb organitzacions polítiques, socials o culturals de caràcter conservador, com pel fet d’haver estat —en casos concrets— regidors durant la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en la dècada dels anys vint.
Això no va significar, d’entrada, que fossin necessàriament persones identificades amb el nou règim. De fet, al llarg de tot aquell període es va viure un pols molt ferm entre la vella classe política conservadora i la força emergent dels dirigents i membres de la secció local de la Falange.

Una dècada de dificultats.
Durant la dècada dels anys quaranta, la política municipal va estar totalment condicionada per les dificultats econòmiques que es vivien a tot arreu i pel bloqueig d’una societat civil que intentava obrir-se camí dintre d’un marc legal on pesaven tant les restriccions com les arbitrarietats. L’atenció als serveis municipals bàsics i, de manera molt especial, el control de la població, que s’exercia de manera coordinada amb la resta d’organismes estatals (judicials i militars), destaquen entre el volum de la documentació que s’ha conservat d’aquell fosc període.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, febrer de 2007)
Foto: Comissió Gestora Municipal (1945-51), amb l’alcalde Benet Puig al centre (fons: Jaume Vilà Tous de l'AHMSBL)