Memoràlia: El nom de Sant Boi

Clip_86 El març de 1973, a les acaballes del franquisme, el Ple municipal va iniciar gestions per aconseguir que l’Estat reconegués oficialment el topònim tradicional de la nostra vila: Sant Boi. El nom havia estat substituït durant la guerra (Vilaboi) i la immediata postguerra (San Baudilio de Llobregat).
El setembre de 1976, el Ministeri de Governació va resoldre canviar-lo, però mantingué al mateix temps el nom “en el idioma común”, San Baudilio. La dualitat de la denominació va causar confusió i alguns conflictes, per la qual cosa es va insistir a demanar que la forma original catalana fos l’única vàlida. Els nous aires de la transició facilitaren l’acord.
L’abril de 1977, el Consell de Ministres va aprovar que els municipis com Sant Boi poguessin fer ús exclusivament del seu nom “en lengua regional” o “en su forma histórica”.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

(Revista VIURE SANT BOI, maig de 2004)