Memoràlia: L'origen de l'escut de Sant Boi

Clip_85 Avui per avui, no hi ha una raó contrastada del perquè hi figura una campana a l’escut de Sant Boi (i al de Sant Just, per exemple). Fins no fa gaire se’n donaven dues explicacions, encara que contraposades. Totes dues relacionaven la campana amb la institució del sagramental (sometent): una deia que hi era un homenatge; l’altra, que pretenia fer escarni de les autoritats borbòniques després de la Guerra de Successió.
El que sí que tenim clar és que l’escut va aparèixer cap a finals del segle XVII. El primer segell municipal localitzat fins avui acompanyava els comptes municipals al Llibre del Clavari, de 1695. Era un moment de canvis en la realitat municipal. Poc abans s’havia modificat el sistema d’elecció dels càrrecs, en passar de l’elecció directa a fer-se per sorteig (insaculació). Per aquelles mateixes dates es va construir la primitiva casa consistorial, al carrer de Joan Bardina.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, gener de 2003)