Memoràlia: L'escola pública, l'any 1850

Clip_84 L’agost de 1850, el mestre Joaquim Rodés va adreçar a l’Ajuntament una carta on manifestava les necessitats bàsiques de l’única escola local -pública- que hi havia al municipi, aleshores situada al primitiu edifici consistorial del carrer Joan Bardina.
El mestre es detenia a fer una relació d’objectes que estimava necessaris per a la seva tasca: mostres d’escriptura, cartells per ensenyar les síl.labes, esponges per esborrar les pissarres, punters per als instructors, targes i bitllets de premi, una cadira i una escribania per a ell i una campaneta per assenyalar els diferents exercicis. L’escrit demanava el blanqueig de les parets, que s’envernissessin les pissarres i es reparessin un banc i les baldes de les finestres. Malauradament no s’ha conservat la resposta a aquella carta i no sabem si li van atendre les seves raonables demandes.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

(Revista VIURE SANT BOI, octubre de 2003)

Imatge: Aula de les escoles de l'Ateneu Santboià, 1930 (AHMSBL).