Memoràlia: El Pla Pascual de Sant Boi

Clip_69 L’any 1905, l’Ajuntament de Sant Boi va encarregar a l’arquitecte Antonio Pascual Carretero la confecció d’un plànol general de la localitat. L’objectiu era definir-hi les alineacions de la xarxa de carrers existent (del Molí Vell al Molí Nou, de Torre Figueres a Can Pinyol) i establir criteris per als futurs eixamples de la trama urbana.
En la pràctica, el document (el nostre ‘Pla Cerdà) es va convertir en el pla director de l’urbanisme de Sant Boi, amb una vigència que en gran mesura arriba fins als nostres dies.
L’arquitecte Pascual va planificar una xarxa ortogonal amb carrers de 10 metres d’amplada i vies de ronda que limitaven el nucli urbà a ponent. Així va aconseguir adaptar la xarxa viària de Sant Boi a la peculiar topografia del nostre municipi, tot respectant els antics camins i el 100% de les edificacions disperses existents.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, desembre de 2002)