Memoràlia: Els avals polítics

Clip_90 En acabar la guerra civil, el bàndol guanyador va engegar un sistema de control col·lectiu, repressiu i venjatiu. Hi tingueren un paper molt destacat els avals ‘polítics’, documents que certificaven el comportament polític d’abans i durant el conflicte. Els avals tenien un paper important a l’hora d’aconseguir una feina, un canvi de residència, un destí al servei militar, l’alliberament d’un presoner, el retorn d’un exiliat ... Els avals més preuats eren els que anaven signats per militars, religiosos, falangistes ...
A Sant Boi, un cop obtingut l’aval (amb dues signatures) es demanava una certificació a la Comissió Municipal de Depuració, que sovint s’acompanyava amb informes fets per investigadors locals escollits per les autoritats militars.

A l’Arxiu Històric Municipal es custodien milers d’aquests documents, que aporten informació -molt valuosa- per estudiar el període republicà i la guerra civil.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, juliol de 2004)