Memoràlia: Els pregons

Durant molts segles el sistema emprat per informar la població sobre els més variats afers eren els pregons: un petit discurs que donava coneixement d’un anunci, un esdeveniment, una venda, una festa, reclamacions d’objectes perduts, etc.
Els anuncis oficials de la corporació municipal eren impresos i publicats com a edictes i bàndols que es fixaven al tauler d’anuncis del propi Ajuntament. També eren pregonats en diversos punts de la vila on hi havia una certa concurrència de públic. A començaments de la dècada dels seixanta del segle passat, coincidint amb el sobtat creixement de la nostra població a conseqüència de la immigració, s’arribaren a publicar queixes respecte a la ineficàcia d’aquell sistema de crida que només arribava a una part de la població del barri antic.Les queixes farien el seu efecte i, poc després, es deixà de pregonar pels carrers de Sant Boi.
Encara avui, en moltes poblacions petites, es manté el sistema de pregons; això sí, ben modernitzat, i reforçat amb megafonia. A Sant Boi mateix, des de febrer de 2003, circula (els divendres a la tarda i els dissabtes al matí), un vehicle provist d’un sistema de megafonia que informa sobre els principals esdeveniments previstos a la ciutat. Avui en dia, aquesta mena de ‘cotxe pregoner’ és només un més dels canals de comunicació amb la ciutadania.


ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, abril de 2005)


Imatge: Anunci del Sindicat del Canal de la Dreta (1923). Document conservat a l'AHMSBL.