Vides santboianes: Ramon Caralt i Sanromà

(?-Sant Boi 1957)

Aquest actor, director i escriptor d’obres de teatre fou una d’aquelles persones que van arribar a la nostra vila com a estiuejants i s’hi van quedar. La seva trajectòria és molt brillant. Actor de gran prestigi, l’any 1917 va presentar El doctor Rojo, una pel·lícula d’aventures en tres episodis basada en un guió propi i dirigida per Fructuós Gelabert, un dels pares del cinema a Catalunya. Com a actor i autor teatral, va estrenar obres, entre altres llocs, a Madrid, Sant Sebastià, Buenos Aires, L’Havana, Lima, Bogotà i Montevideo. Va escriure més de trenta obres de teatre i va col·laborar amb diferents publicacions, entre les quals destaca El Noticiero Universal i el Lecturas.

COMUNICACIÓ
(Revista VIURE SANT BOI, febrer de 2006)

Font: Llibre "Vides Santboianes" de Carles Serret i Maria-Lledó Barreda.
Imatge: Hemeroteca (AHMSBL).