Memoràlia: República, temps de guerra i Franquisme

L’any 2006 (75è aniversari de la proclamació de la II República i 70è aniversari de l’inici de la Guerra Civil), el Museu de Sant Boi té previst oferir al públic, a partir del mes d’abril, tres exposicions històriques agrupades sota el títol comú «Sant Boi de Llobregat: testimoni d’un poble». La primera parlarà sobre els anys de la República a la nostra localitat; la segona, sobre la Guerra Civil; l’última, sobre el primer franquisme.

Demanda de col·laboració.
El Museu n’està elaborant ara els continguts. Amb l’objectiu d’enriquir el projecte, demana la col·laboració de tothom que pugui aportar (en règim de préstec) documents o testimoniatges:
fotografies, documentació personal, cartells, programes de mà, cartes, targetes postals, memòries, dietaris, insígnies, roba, bagatges de guerra o altres objectes significatius.
La tasca iniciada amb aquestes exposicions tindrà continuïtat amb una investigació profunda sobre el tema, amb l’objectiu que en el termini de tres anys s’editi una publicació sobre aquelles difícils dècades.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, febrer de 2006)

Foto: Les banderes republicana i catalana, a l’Ajuntament, l’any 1934 (Adolf Zerkowitz, fons Carles Martí i Vilà de l'AHMSBL)