Memoràlia: Els primers fanals públics

Clip_66
La Revolució de Setembre de 1868 va tenir com a conseqüència l’arribada de governs progressistes als ajuntaments. Aquests governs, més sensibles a la manca d’enllumenat als carrers i places, van decidir instal.lar fanals de petroli. A Sant Boi, el batlle Joaquim Mariné va fer les gestions perquè la ciutat els estrenés a l’abril de 1869. Onze anys després, n’hi havia 42, i una plaça de fanaler a la plantilla municipal. Encara en l’actualitat, passejant pels carrers del nucli antic, es pot veure algun braç de sustentació d’aquells primitius fanals.
L’electrificació del servei va arribar a finals del segle XIX, quan l’enginyer de camins Aleix Parés i Valls va construir una planta productora d’energia elèctrica en uns terrenys del final de la Rambla. El servei va començar a funcionar per la Festa Major de 1895, amb l’encesa de quatre arts voltaics i un potent reflector situat a l’església.
Arxiu Històric Municipal
(Revista VIURE SANT BOI, febrer de 2003)