Memoràlia: Santboians al front

Clip_92 Aquest darrer any han estat nombroses les iniciatives per recuperar la memòria històrica relacionada amb la guerra civil. Sant Boi no fou front de guerra, però va patir totes les grans dinàmiques del període. Molts santboians van prendre part en accions bèl·liques. Alguns, en unitats voluntàries com la Centúria Rafael Casanova. Altres, passats al bàndol rebel o integrats per lleva, a l’exèrcit republicà.
L’Arxiu Històric Municipal conserva “íntegra” la documentació de les lleves i els expedients
d’incidències, que recullen morts, desaparicions, baixes per hospitalització, presoners ... I els expedients de la Comissió Municipal de Depuració, que ajuden a reconstruir el dramatisme del període bèl·lic i la immediata postguerra. L’Ajuntament us ofereix la seva col.laboració per aclarir i intercanviar informació sobre totes aquestes històries personals.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

(Revista VIURE SANT BOI, maig de 2003)