Memoràlia: Els inicis del servei local de correus, telègrafs i telèfons

Clip_93 Les primeres referències sobre la prestació dels serveis de correspondència a Sant Boi daten de 1789. Un document d’aquell any esmenta l’existència d’una «caxa de correos» a Sant Boi. També tenim constància que, el 1842, la senyora Serafina Puig era la conductora dels «boletines oficiales».
El 13 de maig de 1898, l’Ajuntament va acordar sol.licitar la instal.lació d’un telèfon a la casa consistorial. Tot i així, la primera estació telefònica no va arribar a Sant Boi fins al desembre de 1916. Els vilatans hi podien anar a trucar, ja que el servei era públic (el gestionaven empleats municipals i s’havia de pagar una tarifa de preus).
Finalment, el 1914 es va demanar a la Dirección de Comunicaciones la concessió d’una estafeta de correus i una estació telegràfica. Res no es va aconseguir fins a la proclamació de la República, el 1931.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, juny de 2003)