Memoràlia - Un consultori de "campanya"

Clip_103 El barri de Molí Nou (Ciutat Cooperativa) va reivindicar durant llargs anys una assistència sanitària de proximitat. A les portes de l’estiu de 1978, tot just fa 30 anys, l’associació de veïns del barri es va veure obligada a instal·lar-hi un consultori provisional. La “seu” d’aquell consultori fou... una tenda de campanya que va facilitar un veí. En la iniciativa hi van col·laborar diverses entitats, comerços i farmàcies, i també  l’Assemblea Local de la Creu Roja.
El microconsultori del Molí Nou anava a càrrec de personal titulat i havia d’atendre una mitjana de 100 serveis diaris. La dada ens dóna una idea concreta de la urgència que hi havia per comptar amb unes instal·lacions dignes i adequades per atendre les necessitats d’una quantitat de població prou important i, sobretot, en aquells moments, encara en creixement.
Per fi, l’ambulatori
Finalment, i després de llargues i difícils negociacions, l’any 1983 va obrir les portes al públic un ambulatori a la primera planta de l’edifici Molí Nou, en un local de propietat municipal. Ja no calia desplaçar-se fins al centre de Sant Boi per tenir accés a un servei tan bàsic com és la cobertura sanitària. Les llargues reivindicacions havien desembocat en una millora important per al barri.
Arxiu Històric Municipal
(Revista VIURE SANT BOI, juny de 2008)
Imatge: El “consultori“, la primavera de 1978, en una fotografia publicada a La Veu de Sant Boi (AHMSBL).