Els inicis del Centre de Formació Professional

      Un conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri d’Educació i Ciència va permetre que, el curs 1975-76, comencés a funcionar a la ciutat una secció del Centreimage de Formació Professional de Badalona.
     Amb una mà davant i una mà darrere, tres professors van començar a impartir nou assignatures a un primer grup de 80 alumnes. Provisionalment, les classes es feien en antigues cambres del Palau de Marianao, que estava en condicions força precàries.
     El curs següent, 1976-77, la demanda de places es va disparar,
cosa que va fer necessari ocupar altres espais del vell edifici.
     El curs 1977-78 ja es van registrar 540 matriculacions. Es van incorporar noves especialitats i va caldre ocupar també, sense condicionar-lo gaire, el segon pis de l’antiga fàbrica Can Massallera.
     A la massificació, a la manca de maquinària i de força elèctrica per als tallers i a la cessió d’espai per a un parvulari se’ls va afegir un altre problema greu: la instal.lació d’una caserna de la Policia Nacional a les dependències del Palau de Marianao. La tasca docent i la tasca policial compartien espais. La lluita del centre, amb el suport de totes les forces polítiques i socials locals, fou infructuosa: el problema de la caserna fou irresoluble durant els anys que l’edifici va allotjar ensenyaments secundaris.
     Fins al curs 1981-82 no es va estrenar un nou centre, per a 1.200 alumnes, a Camps Blancs.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Publicat a la revista municipal "VIURE SANT BOI", l'octubre de 2008)