Nova exposició: “Restes imperfectes. 30 anys recuperant la història de Sant Boi.”

definitiva
Al llarg del últims trenta anys s’ha desenvolupat una important tasca de recuperació del passat de la població mitjançant l’arqueologia científica, aquest fet ha comportat una normalització dels treballs arqueològics, passant de ser un element gairebé exòtic a part integral de les diferents reformes portades a terme a la localitat, així com protagonista de la seva evolució urbanística.
Amb la present exposició, el Museu de Sant Boi, mostrarà al públic com, mitjançant l’aplicació de les noves metodologies arqueològiques i eines d’altres disciplines, s’ha avançat en el coneixement del passat de la ciutat, així com també ens mostrarà de manera molt visual i aclaridora quins han estat les intervencions concretes que s’han realitzat al llarg dels darreres 30 anys de treballs.
Aquest coneixement sobre la història de la ciutat abasta des de les primeres traces localitzades a l’època ibèrica fins a la nostra història més recent, destacant aquelles troballes o informacions que fan de Sant Boi un indret singular i únic pel que fa a la seva evolució històrica i territorial, en cadascun dels moments que l’exposició tractarà.
Restes imperfectes
Des dels anys 80 han estat realitzades prop d’un centenar d’excavacions al terme municipal de Sant Boi, tot i que, la major part d’elles s’han portat a terme principalment dins de l’àrea protegida del Barri Antic de Sant Boi, on hi ha un fort moviment urbanístic i de rehabilitació d'edificis antics.
En l’exposició volem destacar aquelles intervencions que ens han aportat dades rellevants pel coneixement de la història de Sant Boi, o aquelles que per la seva monumentalitat, han merescut la seva conservació i posada en valor. Entre elles, les excavacions de la Plaça de la Constitució, les del carrer de la Pau, o les relacionades amb l’arquitectura singular d’edificis com la torre de Benviure o Can Diví, han estat singularitzades en els espais expositius de Can torrents. Un gran mapa de Sant Boi ens ajudarà a situar totes aquestes intervencions.
Aquests espais emblemàtics de l’arqueologia de Sant Boi aniran acompanyats d’aquelles peces aparegudes a les excavacions que han estat seleccionades per motius diversos, estètics, pel seu estat de conservació, per la importància de la informació que aquests objectes ens aporten...
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Des del 24 de gener i fins el 4 d’abril de 2010,
al Museu de Sant Boi de Llobregat (Can Torrents)