INTENSITIES. Inconformisme, incorrecció i rebel·lió entre art i escena musical. Exposició a CAN CASTELLS – CENTRE D’ART

Inconformisme, rebel·lió, incorrecció o subversió formen part d’una actitud que recorre el treball de múltiples creadors. Casualment, aquestes creacions han mostrat en moltes ocasions relacions entre l'escena musical i l'artística, una actitud que ja s’havia produït des de principis del segle XX i que ara “Intensities” recull interessada en reivindicar l'espai de l'art i la cultura com a un espai crític.
L’exposició Intensities pren com a punt de partida les activitats del dadaisme a Zurich i dels futuristes italians. Tots dos entorns van iniciar un pensament crític, antisocial i també experimental en el camp de les arts. La referència de dadà serà molt important per a moviments posteriors en els quals es va donar aquest encreuament entre art i música: Andy Warhol, The Velvet Underground, el punk britànic als setanta, Sonic Youth i Black Flag. L’exposició arriba fins a artistes contemporanis que han usat totes aquestes referències i també presenta peces i experiències paral·leles com les de Joseph Beuys, Fluxus o John Baldessari.
INTENSITIES -023
Intensities a l’espai Can Castells mostrarà amb documents, vídeos, peces musicals i enregistraments alguns moments de “rebel i inconformista” intensitat musical i artística. La mostra traça una genealogia que clava les arrels en el dadà i traspassa la música a través del punk –a Catalunya, amb l’actitud inconformista de Pau Riba– amb episodis en què participen artistes conceptuals com Dan Graham, Joseph Beuys o Yves Klein, i arriba als nostres dies amb el treball de nombrosos artistes i músics.
No tot queda en mirar i escoltar. També els espectadors podran convertir-se un moment en artistes perquè Intensities proposarà enregistrar els sons de la seva visita, i manipular, amb una taula de mescles i pedals, el so d’ambient de l'exposició prèviament enregistrat, afegint-t’hi uns nous sorolls improvisats. El resultat es penjarà en un web i se n’editarà un disc.

CAN CASTELLS  - CENTRE D’ART
Carrer de Lluís Castells, 16.
Inauguració: divendres 15 de gener, a les 19’30 hores.
Durada: fins al 27 de febrer de 2010.