LES INSCULTURES DEL MONTBAIG (Sant Ramon)

Les converses dels dijous ...
LES INSCULTURES DEL MONTBAIG A càrrec de Xavier Sánchez
A les muntanyes del Montbaig (Sant Ramon) s’han anat descobrint uns estranys forats excavats a les roques, de diferents mides i profunditats. El Xavi Sánchez ha realitzat un exhaustiu estudi de totes aquestes inscultures, les ha fotografiat, mesurat, estudiat, comparat i aquest dijous ens presenta els resultats i les diferents hipòtesis de treball.
MONTBAIG1
De quina època són aquestes estructures?
Per a què servien?
Qui les va fer? ...
Les respostes, aquest dijous, al Museu de Sant Boi de Llobregat.
Dia:     Dijous, 14 de juny de 2012 a les 19 h.
Lloc:    Can Barraquer (Carrer del Pont, 7).