Fa cent anys: el “carrilet”, una barrera d’accés al riu.

La sessió plenària del 3 de novembre de 1912 recull la següent anotació:

     “Vista la manifestación hecha por el Sr. Ingeniero representante de la Compañía del Camino de Hierro del Nordeste de España, respecto a la conveniencia de cerrar el paso por el malecón de defensa en el trozo en que el mismo es ocupado por la línea, se acuerda que la Comisión de Fomento informe lo procedente después de practicar una inspección sobre el terreno”.
VEC-073 copia 
Restes de l’antic malecó, de defensa de la vila (anys 1925-1930).
Fotografia (retall) del Fons Valentí Escardívol Coll (AHMSBL)
     Ningú pot dubtar dels beneficis que, la nova línia fèrria, havia d’aportar a la nostra vila, però també és evident que se sumava a la pròpia carretera i al “Canal de la Dreta” com a barreres físiques de separació del poble amb el riu. Aquests obstacles posaven fi a una relació bàsica entre la vila i el riu a partir de tot un seguit d’activitats que abastaven, des del lleure fins a activitats econòmiques i de suport domèstic, com ara anar a rentar-hi la roba.

     Una situació que no s’ha trencat, fins dates molt recents, gràcies a la cobertura de bona part del Canal i a l’establiment de nous accessos al riu, per sota del pont del tren i superant, per dalt, el desviament de la carretera paral·lela al riu. Això sí, amb unes noves activitats i dinàmiques socials.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL