Fa cent anys: Gestions per portar a la Guàrdia Civil

     A la sessió plenària, de l’Ajuntament de Sant Boi, de l’1 de desembre de 1912 es va informar “De la instancia redactada por el Sr. Alcalde, dirigida al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion solicitando la instalación en esta villa de un puesto de la Guardia Civil, comprometiéndose este Ayuntº á costear el alquiler de casa y á cumplir las demás condiciones reglamentarias que se impongan; acordándose aprobarla en todas sus partes y que se curse sin dilación”.
     Dues setmanes més tard, el dia 15, en una nova sessió es va donar a conèixer un “oficio del Sr. Jefe de linea de la Guardia Civil encargado de informar la instancia elevada por este Ayuntamiento al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, solicitando la creación de un puesto de dicho instituto en esta villa, en el que pregunta si este Ayuntamiento se compromete á facilitar, además del acuartelamiento para los individuos y sus família, el utensilio y menaje necesarios y asistencia Médico-Farmacéutica para los mismos acordándose contestar afirmativamente”.
ABalletbo-01 Diversos membres de la caserna de Sant Boi, acompanyats del batlle Benet Puig i Vilaplana (el segon per l’esquerra de la fila inferior), a les escales de l’església parroquial de Sant Baldiri en motiu d’una celebració de caràcter privat (segona meitat de la dècada de 1940-1950). Fotografia (retall) del fons Anna Balletbó de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat).
     La demanda fou finalment acceptada i la caserna de la Guardia Civil s’establí en un immoble del carrer dedicat al Doctor Antoni Pujadas, al peu de la carretera, i on romangué fins a la dècada dels 40 quan fou traslladada a l’imposant edifici de la família Freixas (propietaris d’una de les antigues bòbiles locals), a la cantonada dels actuals carrers de Francesc Macià i Torre Figueres.
Fons Comas - Martí 0599Un alt comandament de la guàrdia civil acompanyant d’altres autoritats civils i militars, en un acte públic “indeterminat” a l’església parroquial de Sant Boi. A l’esquerra identifiquem a l’aleshores tinent coronel Ignacio de Torrents i Piserra i, a la dreta, al capità general de Catalunya, tinent general José Moscardo (any 1943 o 1944). Fotografia (retall) del fons Família Comas – Martí de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
     En aquest nou i definitiu emplaçament va mantenir-se durant tot el període franquista i ben entrada la democràcia fins que, el 1990 (aproximadament), una política de concentració d’efectius feia desaparèixer la majoria de “Casas Cuartel” locals que foren absorbides per una caserna central construïda, ex-profés, a Sant Andreu de la Barca.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL