50 anys de Carrilet (article de Carles Martí, 1962)Avui, 29 de desembre de 2012, fa cent anys del viatge inaugural de la línia Barcelona (Magòria) - Martorell. Fa 50 anys, també se celebrava l'efemèride amb diversitat d'actes i Carles Martí i Vilà va aprofitar per fer un recorregut per la història d'aquesta línia fèrria, de via estreta, que feia entrar Sant Boi a la modernitat i en permetia l'immediata industrialització. 

 

50 Anys de Carrilet

 

   Seria quasi impossible descriure l’animació i la joia que regnaren a la vida de Sant Boi aquell diumenge 29 de desembre de 1912 en que s’inaugurava el tren.

    Els santboians havien encaixat un desengany darrera l’altre. Primer amb la construcció de la línia d’El Prat que, primitivament, estava projectada per Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà. Després vingué el fracàs dels Ferrocarriles Económicos del Bajo Llobregat. 

   Aquests havien fet construir les primeres parets mestres de l’actual estació, en els terrenys cedits generosament per la família Escubós, i uns centenars de metres de terraplè. La gent en deia el tramvia. Sembla que, mancats de la suficient força monetària, fallaren a l’hora de portar a terme les realitzacions més costoses.
   Una companyia que actuava amb el nom de Caminos de Hierro del Nordeste de España, havia portat finalment a cap la construcció del que la gent dels pobles del voltant havia batejat, per endavant i amb gran sorpresa dels santboians, amb el sobrenom de carrilet, i aquella diada tingué lloc solemnialment l’inauguració de la via compresa entre Barcelona i Martorell.


   A Hospitalet i Cornellà que, des de molts anys gaudien ja del servei del M.Z. a A., les festes foren de caràcter oficial i passaren sense pena ni glòria. Fou a Sant Boi, Santa Coloma, Sant Vicenç, Pallejà i Sant Andreu de la Barca, que la gent es llençà al carrer i, amb un entusiasme indescriptible donà escalf popular a l’arribada del tren inaugural que era format per cinc unitats. Davant d’elles la màquina estava adornada amb l’escut d’Espanya, les banderes nacionals, les de Bèlgica i catalanes.

    A dos quarts de dues l’Ilm. Sr. Bisbe Dr. Laguarda, revestit de pontifical, amb bàcul i mitra, beneí tren i instal·lacions a l’estació terminal de la riera de Magòria.

   Seguidament el convoi inaugural emprengué la ruta, ple d’un lluidíssim concurs de personalitats. A més del senyor bisbe, hi anava el Capità General D. Valerià Weyler; el Director General d’Obres Públiques, senyor Zurita; el Governador Civil, senyor Sánchez Anido; el Diputat Provincial, senyor Jansana, en representació de D. Enric Prat de la Riba, president de la Diputació; els senadors Pons i Enrich i Girona; el Delegat d’Hisenda, senyor Eulate; els directors del F.C. Manresa – Berga i Central Català; el de la Companyia de Tramvies de Barcelona, representant de la Maquinista Terrestre i Marítima, un delegat del senyor Enric Sostres, alcalde de Barcelona, que amb veritable sentiment no pogué assistir a l’acte, i, entre una interminable generació d’il·lustres acompanyants, l’Administració de la Companyia, Mr. Ryndzunsky; l’enginyer Director, senyor Lalieux, i el Director de la Companyia, senyor Saliensi.

     Al sortir del nou pont de ferro, a totes dues bandes de via, una gran gentada esperava i vitorejava el convoi i estació i andanes eren plenes de gom a gom. La banda del regiment d’Alba de Tormes tocà els himnes i animà més la festa i les autoritats formaren amb l’Alcalde al davant, que era el senyor Salvador Bou, el primer tinent En Joan Busanya, el jutge D. Joan Aleu, el caporal del sometent senyor Jaume Torres, i tot Sant Boi ...

     Encara, a poc d’haver sortit de l’estació, tingué d’aturar-se el tren perquè la Comunitat de Sant Joan de Déu volia saludar i felicitar les personalitats i tots els internats estaven pels terrats i llocs on poguessin veure el gran esdeveniment i la banda de Sanatori tocà el millor del seu repertori, probablement dirigida per D. Joan Llopis (+) que fou el seu primer director.


    Les mostres d’entusiasme es renovaren a les demés estacions. A Sant Andreu de la Barca un pagès, sapat i ja entrat en anys, pujà al vagó de les autoritats victorejant al general Weyler i dient que havia fet amb ell la guerra de Cuba i fou reconegut i abraçat pel petit i prestigiós militar.


   A Martorell acabà el recorregut, que no enllaçava encara materialment amb el Central Català, el famós tren d’Igualada que els passatgers, en plena marxa, podien baixar a collir raïms i tornar a pujar tranquil·lament.


   A la nostra vila, després d’altres actes del joiós esdeveniment, es cantà un solemne Te Deum a l’església parroquial.


    Aviat es veié, però, que el servei acollit amb tant d’entusiasme, no cobria les moderades necessitats del Sant Boi de mig segle enrera. El que signa, complint les seves obligacions militars a Barcelona, tingué d’utilitzar forçosament el M.Z.A. que passava per Cornellà i el mateix feien els que tenien d’anar als mercats barcelonins. Els tartaners que havien mirat melangiosament l’inauguració, aviat es convenceren de que no tindrien de plegar.

   Però el carrilet era sols de via estreta pels seus rails. La concepció dels dirigents era més ampla i ambiciosa i el 14 de juny de 1919 es signà la fusió amb el Central Català i el de Manresa a Guardiola, constituint la Companyia General de Ferrocarrils Catalans, emprenent-se la construcció de la línia fins a Manresa que havia d’unificar tot el servei.


    Aquest trajecte fou posat en funcionament per etapes. Fins a Olesa comença a córrer el 29 de març de 1922, continuant fins a La Puda el 25 de juliol següent i el 29 d’octubre ja enllaçava amb el Cremallera de Montserrat, facilitant el romiatge dels nombrosos devots de la Moreneta.


   El 13 d’agost de 1924 s’obrí el sector de Manresa a Súria i el 22 del mateix mes el tren arribà ja a la ciutat de Manresa.


   Amb el transport dels carbons de la regió minera de Fígols i les potasses de Súria i ciments i altres productes industrials d’aquelles prosperes contrades i el gran increment del nombre de passatgers, sobretot a l’inaugurar-se, en 1930, l’Aeri de Montserrat, mudà la faç de la companyia.

    Aquestes millores es vegeren acompanyades d’una altra, potser la més important de totes, l’electrificació del trajecte Barcelona – Sant Boi i l’obertura de l’estació de la plaça d’Espanya, enllaçant amb el Metro Transversal i deixant la vella combinació del tramvia que des de l’estació de Magòria esperava cada tren per conduir el passatge a la plaça de Catalunya. Aquesta millora ha estat un dels factors que més ha influït en la creixença i progrés de la nostra vila.

    El 24 de novembre del mateix any s’obrí al tràfec el ramal Bordeta – Port, que ha permès incrementar els transports de tota mena de productes.

   Després de la guerra i de gravíssimes complicacions econòmiques, s’ha produït una renovació en les directrius, que estan actualment en mans joves i catalanes, i un novell període d’expansió. A 11 de febrer de 1959 s’intensificà el servei de passatgers entre Barcelona i Igualada, a base d’automotors Ferrostaal, reduint el viatge a menys de dues hores, i el 9 de juliol de 1961 s’allargà el trajecte electrificat fins a Pallejà. Totes aquestes millores han estat acompanyades amb la modernització de les estacions i substitució de molta part del material vell, i amb l’aparició de les màquines Diesel.


   No sempre les intencions han coincidit amb les realitats. A voltes, en aquestes mateixes planes, s’han evidenciat falles en el servei. Cal tenir en compte primer les dificultats econòmiques de tots sabudes. I, més que cap altra cosa, la manca de visió de la creixença de Barcelona i la de totes les poblacions veïnes, que presidí les primitives realitzacions.


   Sense la qüestió enutjosíssima de les aigües que inunden, més vegades que no voldríem, el túnel de la plaça d’Espanya, que s’hauria pogut resoldre amb una despesa moderada al moment de construir-lo i que avui costaria milions de pessetes l’obra a fer, hi ha també la via única del pont sobre el Llobregat, la de l’encreuament amb la línia de la RENFE, a l’Hospitalet, i sobretot la línia de l’estació de la plaça d’Espanya. D’aquesta surten i entre més de cent trenta trens diàriament. No s’ha de dir més per fer-se càrrec de les dificultats en que es desenrotlla un servei tan complex i nombrós, amb el poc espai d’andanes subterrànies i l’única via de sortida amb que es compta.


   Aquest incomplet repàs de les activitats de la companyia en els cinquanta anys de funcionament permeten esperar les millors coses. Sembla que el pont serà la primera de les obres a realitzar i no fora estrany que en data relativament propera es veiés la doble via sobre el Llobregat. Tenim la convicció de que el nostre carrilet seguirà sincronitzant amb el progrés i millorament que s’observa a tota la rodalia de la bella ciutat de Barcelona.


CARLES MARTÍ I VILÀ


NOTA EDITORIAL: Publicat a “VIDA SAMBOYANA” (número 85, Nadal de 1962).