Baldiri Déu i Priu, articles inèdits (I)


La construcció del carril de Barcelona a Valls (1877).

     D’acord amb la Llei de Ferrocarrils del 12 de febrer del 1877, el senyor ... Gomà ..., presentà al ministre de Foment: Memòria del projecte i plànols portant la data del 1er. d’abril de l’any 1878, obtenint-ne la concessió.

     Aquell primitiu projecte, denominat “Ferrocarril de Barcelona a Valls”, -avui formant part de la “R.E.N.F.E.”, o sigui la xarxa general dels carrils espanyols- tenia que passar per Sant Boi, i la vila havia de tindre estació de 2ª categoria, per quan havia de servir també pels pobles de: Sant Climent, Santa Coloma, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles”.

     Però, pel que se sap i es constata, amb documents a la vista, el joc dels “Imponderables” donaren llur darrera paraula. El senyor Gomà –ignorem les raons que degué al·legar- aconsegueix la modificació del trajecte quedant Sant Boi sense estació i també es quedà sense la veïna vila de Viladecans, compreses ambdues en el primitiu projecte.

     El traçat primitiu anava des de l’estació de Gavà en forma directa fins a Sant Boi, comprenent-se Viladecans com estació de tercera o un simple baixador, i des de Sant Boi, en línia recta, anava al Prat i d’aquesta vila a Barcelona.

     A causa d’aquesta modificació, l’Ajuntament presentà recurs contenciós administratiu, primer, que fou perdut, i després un recurs d’alçada que també fou fallat en contra.

     Que es batallà i es deliberà, extensament, sobre aquest tort que es feia a la vila, ho justifica tota la documentació que ens ha pervingut dels arxius personals de la família Amat, habitant aleshores, al C. de Sant Pere nº 4. En un d’aquests documents, signat per propietaris –no residents a la vila, i d’altres com a veïns,- hi llegim:
     “En la construcción de la línea férrea de Barcelona-Villanueva-Valls, en este distrito municipal, se construye un terraplén de un metro veinte centímetros de altura, cuya construcción den tiempos de avenidas extraordinarias del río Llobregat, quedarán las aguas embalsadas, produciendo perjuicios de consideración.

     Por cual motivo, el Ayuntamiento debería presentar reclamación en contra.

     Luego, podría comprar tres acciones y entablar contra la Junta, por emplazar estación en San Baudilio, cómo dijo el señor Rubau (Diputat del Districte).

     Luego, imprimir un folleto explicando la conducta del señor Balaguer, (Diputado también del mismo distrito), en el emplazamiento de estación, desde el envio de la exposición hasta formar parte de la conferencia en contra de San Baudilio.

     Luego, reunir a la Comisión nombrada, tanto de vecions, como los forasteros y presentarse en casa del sr. Gumà a fin de hacerle comprender: que no son los sres. Alcalde y Rubau los que desean estación.”

     Figuran en aquella lllista, com a signataris del present escrit:

            Pels propietaris forasters:                          Pels propietaris veïns:

            Ignasi de Puig i de Cisternes                    Baldiri Alabern

            Marquès de Marianao                                Baldiri Solanas

            Eusebio Güell                                              Baldiri Aleu

            Lluís Castells i Comas                               Pere Argemí

            Francesc Benet i Coloma                          Josep Bussanya

            Ramon Estruch i Ferrer                             Josep Font Aleu

            Agustí Rafecas Passarell                          Sever Fulquet

            Baldiri Raurich                                            Joan Parès Oliach

            Agustí Inglada                                             Francesc Bosch

            Josep Rubau                                               Baldiri Net Figueras

            Josep Ferrés                                               Climent Ugas

            Manuel Torrents Higuero                          Felip Prats i Pi                                                                                  Document de la família Amat.


NOTA EDITORIAL:
Extret dels quaderns d'història, inèdits, de Baldiri Déu i Priu (volum IV – pàgines 137 i 137v). Originals conservats a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.