Fa cent anys: L’arribada del “Carrilet” seria una festa.

     La població n’era més que conscient, era un servei -un avenç- llargament reivindicat i que havia costat sang, suor, llàgrimes i molts d’esforços del nostres polítics i administradors, al llarg de més 30 anys, fins assolir que l’arribada del ferrocarril a Sant Boi, fos una realitat.

210 [ARX-2755]

 Ca L’Amigant, l’Ajuntament (edifici original) i l’estació.
L’actual carrer del Doctor Torras i Bages encara tardaria molts anys en obrir-se.

     L’Acta de la sessíó plenària del dia 15 de desembre de 1912 conté la següent anotació:
     “Debiendo tener lugar próximamente la inauguración del ferrocarril económico del Nordeste de España que tantos beneficios ha de reportar a esta villa, se acuerda destinar 100 pesetas del capítulo de imprevistos para subvencionar las fiestas que con tal motivo se organicen”.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT