Baldiri Déu i Priu, articles inèdits (III)

Dos nous articles relacionats amb la història del “Carrilet”.

Construcció del carril del Nord-Est d’Espanya, 1910.

     “Fou a començament de l’any 1910, que tingueren lloc les obres de construcció del Cap de Pont que havia de sostindre el pont de ferro del carril de via estreta que construí la companyia dels carrils del Nord-Est d’Espanya.

     En aquelles dates, precisament diada de Festa Major, foren posades a la llum les ruïnes i desferres del vell molí que existia als Bagans, quals ruïnes resten enfonsades a més dels tres metres del nivell que tenia la vella carretera en aquest indret; molí primer de la vila de quin senyoriu se’n gaudia el senyor del “Puig del Castell”. El tal molí hagué de reconstruir-se a la partió del Pont d’En Torres, i d’ací fou que en nasqué el renom de “Molí Nou” d’aquella zona rural coneguda pels noms de “Convent” i del “Cementiri”.

     Però, aquest Molí Nou fou destruït quasi del tot durant l’època de la guerra que per la seva alliberació sostingueren els santboians contra les hosts franceses.

     I, per demés, fou anul·lat del tot l’any 1855, per causa de la construcció del Canal de la Dreta del Llobregat, construint-se un altre al lloc dels baixos i sortida de la barriada de Sant Pere, el qual rebé el nom sols de “Molí”, avui ja en desús per causes de la fabricació molinera moderna.

NOTA EDITORIAL: Extret dels quaderns d'història, inèdits, de Baldiri Déu i Priu (volum V – pàgina 27). Originals conservats a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.

* * *

Entrada a la vila per la via fèrria dels Carrils Catalans, 1912.

     “L’entrada a la vila, per mitjà ferroviària, venint de Barcelona s’efectua del cantó Tramuntana – Llevant, és dir venint de Cornellà, estació la més propera, travessant extensos conreus de fruiterars.

     La foto que adjuntem, del veí Miquel Escardívol, ens mostra l’entrada a la vila del 1er. Tren de mercaderies que sortí de Barcelona camí de Martorell, després d’haver-se efectuat la inauguració de la línia de manera oficial.

069-ESCA

     La construcció del pont de ferro, que travessa el riu Llobregat, mansoi i confiant en temps bons, donà lloc a què, l’enginyer que dirigia les obres fos motiu d’una mala bromada del riu, per quan enardit i de mal humor, el rialler enginyer hagué d’anar a recerca de ses màquines obradores a la vora mateix del Mediterrà.”

NOTA EDITORIAL: Extret dels quaderns d'història, inèdits, de Baldiri Déu i Priu (volum V – pàgina 27). Originals conservats a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.